NIAS fellowship voor Anja Eleveld: “Kan ‘onvrije arbeid’ betekenisvol zijn?"

Anja Eleveld heeft een fellowship gekregen van het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS). Het fellowship stelt haar in staat om van februari t/m juni 2021 bij het NIAS onderzoek te doen. Daarbij wordt een vervangingssubsidie voor onderwijstaken geboden.

28-02-2020 | 11:05

Deze plaats wordt gesubsidieerd door Stichting Instituut het Gak. Dit betekent dat het onderzoeksvoorstel betrekking diende te hebben op het gebied van sociale zekerheid en/of arbeidsmarkt(beleid). Omdat er voor de periode dat Eleveld de Gak fellowship wilde doen (1 februari 2021 – eind juni 2021) maar één plaats beschikbaar was, was het spannend of  het voorstel gehonoreerd zou worden. Stichting Instituut het Gak draagt geschikte kandidaten voor bij  het NIAS en de directeur van het NIAS neemt de beslissing. Eleveld: “De toekenning was in die zin een positieve verrassing!”

Tijdens zijn fellowship zal Eleveld onderzoek verrichten naar de mate waarin bijstandsgerechtigden de arbeid die zij verrichten in het kader van re-integratie ervaren als betekenisvolle arbeid. Op een wat hoger abstractieniveau gaat het hierbij om de vraag in hoeverre ‘onvrije arbeid’ betekenisvol is.
 
Het NIAS is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) selecteert fellows uit binnen- en buitenland. Het instituut stimuleert wetenschappelijke vernieuwing en vooruitstrevend onderzoek door excellente onderzoekers tijd en ruimte te geven voor reflectie en interdisciplinaire interactie.