Lianne Boer geselecteerd voor Amsterdam Young Academy

Lianne Boer (TLS) wordt benoemd tot lid van de Amsterdam Young Academy (AYA). De AYA is een onafhankelijk platform van jonge talentvolle wetenschappers van verschillende disciplines van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.

29-10-2020 | 13:04

Het genootschap ontwikkelt visies over wetenschap, wetenschappelijk beleid en de relatie tussen wetenschap en samenleving in Amsterdam. Daarnaast wordt de samenwerking tussen VU en UvA en tussen beide universiteiten en de gemeente Amsterdam bevorderd. Lianne ziet uit naar deelname aan de AYA: “ik wil me binnen de AYA onder andere gaan inzetten voor de profilering van de geesteswetenschappen: die delven nu vaak het onderspit in de vergelijking met de natuurwetenschappen. Eén van mijn vragen is wat de geesteswetenschappen daar zélf aan kunnen doen – hoe kunnen we beter uitleggen welke vragen we stellen en waarom die belangrijk zijn, zonder onszelf te (willen) vergelijken met de natuurwetenschappen? Ik zie er naar uit me met deze en andere onderwerpen op het gebied van wetenschap, wetenschapscommunicatie en -beleid bezig te gaan houden.”

Elk jaar kunnen decanen van VU en UvA-faculteiten kandidaten voordragen. Dit jaar worden na een selectieronde door de AYA in totaal negen wetenschappers benoemd als nieuw lid voor een periode van vijf jaar. De leden worden op 12 november geïnstalleerd. Vanuit onze faculteit zijn eerder al drie collega’s benoemd: Marieke de Hoon, Miriam Wijkman (beiden benoemd in het AYA-oprichtingsjaar 2018) en Martijn Stronks (2019).

Foto door Anne-Floor Breet