Victor van der Geest, Veroni Eichelsheim en partners halen onderzoekssubsidie van ZonMw binnen

Victor van der Geest (Crimi) heeft samen met Veroni Eichelsheim van het NSCR en enkele andere consortiumpartners een onderzoekssubsidie van ZonMw binnengehaald!

05-01-2021 | 17:39

Het betreft een subsidie uit het programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap – met kennis de praktijk verbeteren. Met de subsidie kan onder meer een promotieonderzoek worden gefinancierd.

De subsidie is bedoeld voor onderzoek naar kennislacunes of kennisvragen, met als doel verbetering van preventie van en ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap. Het onderzoek van Van der Geest en Eichelsheim heeft als doel de theoretische kennis over intergenerationele overdracht te vergroten en nieuwe kennis te vergaren die relevant is voor behandelaars die met kwetsbare ouders werken. Het project zal longitudinaal van toepassing zijn op meerdere generaties.

logo-ZonMw