NIAS fellowship voor Karin de Vries

Karin de Vries heeft een fellowship gekregen van het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS). Het fellowship stelt haar in staat om van september 2021 t/m januari 2022 bij het NIAS onderzoek te doen. Daarbij wordt een vervangingssubsidie voor onderwijstaken geboden.

15-01-2021 | 9:40

Tijdens haar fellowship zal De Vries onderzoek verrichten naar het verbod van rassendiscriminatie en de betekenis daarvan voor het vreemdelingenrecht. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat regels uit het vreemdelingen- en nationaliteitsrecht tot gevolg hebben dat groepen ongelijk worden behandeld vanwege hun huidskleur of afkomst. Zo moeten alleen vreemdelingen met een niet-westerse achtergrond een inburgeringstest in het buitenland afleggen, en treft een nieuwe regel over het ontnemen van de Nederlandse nationaliteit vooral Nederlanders van Marokkaanse afkomst. Hoewel het verbod van rassendiscriminatie ook in Nederland geldt als één van de belangrijkste grondrechten is dit verbod doorgaans niet van toepassing op de ongelijke behandeling van vreemdelingen. Racialisering en etnische discriminatie als gevolg van migratiecontrole blijven daardoor –vanuit het recht bezien- vaak buiten beeld. De Vries zal onderzoeken welke definitie van racisme ten grondslag ligt aan het Nederlandse gelijkebehandelingsrecht en of deze definitie kan verklaren waarom etnische en rassendiscriminatie in het vreemdelingenrecht over het hoofd wordt gezien.

Het NIAS is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en selecteert fellows uit binnen- en buitenland. Het instituut stimuleert wetenschappelijke vernieuwing en vooruitstrevend onderzoek door excellente onderzoekers tijd en ruimte te geven voor reflectie en interdisciplinaire interactie.