Advies Commissie Letschert omtrent nieuwe Wetboek van Strafvordering naar Tweede Kamer

De strafrechtketen moet de handen ineen slaan om in de volle breedte een ferme stap vooruit zetten. Bovenal dat maakt het mogelijk om het nieuwe Wetboek van Strafvordering straks succesvol in te voeren en samen de kansen te benutten die het wetboek biedt voor versterking van de kwaliteit en doelmatigheid van de keten en voor verkorting van doorlooptijden van strafzaken.

17-02-2021 | 11:46

Tot die aanbeveling komt de onafhankelijke Commissie Implementatie nieuwe Wetboek van Strafvordering (Commissie Letschert) in haar advies, waar Hoogleraar Straf- en strafprocesrecht Marianne Hirsch Ballin onderdeel van uitmaakt. Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus en minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker stuurden het advies van de commissie op 11 februari 2021 met hun beleidsreactie naar de Tweede Kamer. (Lees hier meer)