Graduate School Rechtsgeleerdheid

Thijs Veraart
 Thijs Veraart

De Graduate School biedt aan promovendi een kader voor opleiding, begeleiding en ondersteuning. De Graduate School is echter breder dan dat. In het kader van de Graduate School worden seminars, masterclasses, cursussen en bijeenkomsten georganiseerd waarin onderzoekers uit alle delen van de faculteit met elkaar in gesprek gaan over inhoud, methode en ethiek. Door middel van deze bijeenkomsten draagt de Graduate School bij aan het realiseren van de onderzoeksmissie van de faculteit en helpt zij een klimaat te creëren waarin onderzoekers belangstelling hebben voor elkaars werk en elkaar inspireren en scherp houden.

Contact

Graduate School Faculteit der Rechtsgeleerdheid
E graduateschool.rechten@vu.nl
Directeur: mr. dr. B.C. (Britta) van Beers
Contactpersoon: mw. J.A. (Jacqueline) Draaisma - j.a.draaisma@vu.nl