Organisatie

De faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft zes afdelingen die onderwijs en onderzoek verzorgen. De onderzoekers zijn bij een afdeling aangesteld, en nemen met het onderzoek dat zij verrichten deel aan één van de zeven facultaire onderzoeksprogramma’s. De leiders van deze programma’s vormen onder voorzitterschap van de portefeuillehouder onderzoek het onderzoeksbestuur, dat het faculteitsbestuur bijstaat bij de ontwikkeling en de uitvoering van onderzoeksbeleid en –strategie. De zeven onderzoeksprogramma’s van de faculteit zijn ondergebracht in het Kooijmans Institute for Law and Governance. Daarnaast nemen zij deel aan enkele andere onderzoeksinstituten van de VU. Rond een aantal onderzoeksthema’s hebben onderzoekers expertisecentra opgericht, met als doel hun expertise op deze terreinen onder de aandacht te brengen van een breed publiek.