Onderzoeksbestuur

Het Onderzoeksbestuur is een beleidsvoorbereidend orgaan voor het Faculteitsbestuur. Het Onderzoeksbestuur denkt actief mee over onderwerpen op het terrein van het facultair onderzoek en de onderzoeksstrategie. Het bestaat uit de leiders van de onderzoeksprogramma’s en een promovenduslid. De portefeuillehouder onderzoek is voorzitter.

Leden van het Onderzoeksbestuur:
  • prof. dr. mr. A.J. (Arno) Akkermans
  • prof. mr. M.V. (Masha) Antokolskaia
  • prof. dr. mr. B. (Betty) de Hart
  • prof. dr. E.R. (Edward) Kleemans (voorzitter en portefeuillehouder onderzoek)
  • prof. dr. B.M.J. (Bart) van Klink
  • prof. dr. J.L. (Lodewijk) Smeehuijzen
  • prof. mr. P. (Pim) Huisman
  • J.M. (Anniek) van der Schuijt (secretaris)
  • dr. K.M. (Karin) de Vries
  • dr. mr. J. (Joris) van Wijk