Centre for the Politics of Transnational Law

Banner

Het Centre for the Politics of Transnational Law (CePTL) is een academisch onderzoekscentrum dat multidisciplinair onderzoek doet naar de dynamische relatie tussen recht en politiek in een globaliserende wereld.

Ontwikkelingen als ‘targeted killings’ in de oorlog tegen het terrorisme, de opkomst van ‘investment law’, regulering van ‘cyberspace’, de ontwikkeling en het gebruik van drones in internationale politiek, het inzetten van private militaire ondernemingen ter bescherming van handelsschepen tegen piraterij, de wedloop in het Noordpoolgebied, humanitaire interventies, en meer in het algemeen de verregaande legalisering het internationale domein vragen om een kritische bestudering van de wisselwerking tussen recht en politiek in structuren van ‘global governance’.

CePTL brengt onderzoekers en studenten samen die zich interesseren in de politics of transnational law in de globaliserende wereld.

Meer informatie

Website: www.ceptl.org