Publicaties

        Rapporten


De onderzoeksprojecten resulteren in publicaties, zowel na afronding van de projecten als tussentijds.

E. Lutjens

H. Kappelle

S.H. Kuiper

M. Boumans

 • 2013: Annotatie Rechtbank Rotterdam, 31 januari 2013, PJ 2013/57
 • 2012: Compliance in de pensioensector, Tijdschrift voor Compliance* 
 • 2012: Grip op compliance, Pensioen, Bestuur & Management*
 • 2012: Pensioen in natura, Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 
 • 2012: De 10 jaars vrijwillige voortzetting, Pensioenmagazine* 
 • 2011: Waardeoverdracht in de schijnwerpers, Pensioen & Praktijk 
 • 2011: Rapport VVPJ werkgroep, Pension Fund Governance, Pensioen & Praktijk*
 • 2011: Zzp-ers en hun pensioen bij een bedrijfstakpensioenfonds, Pensioen Magazine* 
 • 2011: Waardeoverdracht in tijden van onderdekking, Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken*
 • 2011: Het pensioenregister in de praktijk, Tijdschrift voor financiële planning* 
 • 2010: Aanvangs- en aanvraagtermijn vrijwillige voortzetting gewijzigd, Pensioen Advies*
 • 2010: Premieverzuim bij beroepspensioenfondsen, Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken
 • 2010: Vragenlijst internationale waardeoverdracht, Pensioen Advies* 
 • 2010: Informeren over waardeoverdracht, Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken* 
 • 2008: Het uitvoeringsreglement, enige aspecten van dit nieuwe juridische document, Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 
 • 2008: Internationale waardeoverdracht, samenwerking?, Pensioen & Praktijk 
 • 2008: Op weg naar het nationaal pensioenregister, Pensioen & Praktijk 
 • 2007: Zelfstandigen in de tweede pijler, deel I en II, Pensioen & Praktijk 
* in coproductie met medeauteurs

Michelle C.W. Tomeij

Ivor R.W. Witte