Publicaties

 

  • Bijleveld, C, Hendriks, J. & Vinke, M (2003). Moeilijke meisjes - de relatie tussen delict en persoon(lijkheid)svariabelen van delinquente meisjes, Tijdschrift voor Criminologie, 45 (1) 53-71. 
  • Blokland, A.A.J. & R. van Os (forthcoming) Life span offending trajectories of convicted Dutch women. International Criminal Justice Review.
  • Ezinga, M.A.J., Hissel, S.C.E.M., Slotboom, A.-M., & Bijleveld, C.C.J.H. Welzijn van
    kinderen van gedetineerde moeders
    (in voorbereiding), Vrije Universiteit, Amsterdam. 
  • Hendriks, J. (2003). Meisjes als zedendelinquent. Tijdschrift voor Criminologie, 45, 401-412. 
  • Hendriks, J. & Bijleveld, C. (2006). Female adolescent sex offenders – an exploratory study. Journal of Sexual Aggression, 12 (1), 31-41. 
  • Hendriks, J. & Slotboom A.(2008). Doen meisjes dat ook? In: Ik ben geen kind meer (red. Hammer, K.) Rijswijk: Elmar. 
  • Hendriks, J. & Slotboom, A.(2007). Meisjes die zedendelicten plegen: een aparte categorie? In: Facetten van Zedencriminaliteit, (red. Wijk, A. van, Bullens, R. en Eshof, P. van den) Den Haag: Elsevier, 403-410. 
  • Hoeve, M., Stams, G.J.J.M, Dubas, J. S., Van der Laan, P. H., Gerris, J. R. M., (In preparation). Sex-differences in the association between the quality of the bond to parents and delinquency: A meta-analysis. 
  • Hoeve, M., Dubas, J. S., Van der Laan, P. H., Smeenk, W., & Gerris, J. R. M. (Submitted). Mothers’ and fathers’ parenting styles: Links to adolescent and young adult delinquency. Journal of Adolescence. 
  • Hoeve, M., Van der Laan, P. H., Gerris, J. R. M., & Dubas, J. S., (In press). Sekseverschillen in het verband tussen opvoedingstijlen en delinquentie. Kind en Adolescent.
  • Kalmthout, W. van, Place, C., Bijleveld, C. & Slotboom, A. (2008). Gedetineerde vrouwen in de Centrale Penitentiaire Inrichting van Suriname. Sancties, 2008 (4),  222-235. 
  • Lippens, V., Nuytiens, A. & Scheirs, V. (2009). Different profiles, different pains! Diversiteit en detentiebeleving: nood aan een gedifferentieerde strafuitvoering? In: Daems, T. et al. (eds.) Achter tralies in België (pp. 113-144). Gent: Academia Press. 
  • Nuytiens, A. & Christiaens, J. (in press). Small numbers, big problems. Onderzoek naar genderspecifieke trajecten van gedetineerde vrouwen. Tijdschrift voor Criminologie.
  • Nuytiens, A. & Christiaens, J. (2010). Trajecten van vrouwelijke gedetineerden. Weinig jeugddelinquenten, veel late starters. Tijdschrift voor Criminologie, 4, 394-410.
  • Nuytiens, A. & Verwee, I. (2009). Interviewen intra muros: een muur te doorbreken? Fatik, 27, nr. 121, 5-12. 
  • Nuytiens, A. (2008). Het profiel van vrouwen in de gevangenis, Panopticon, 4, 40-50.
  • Slotboom, A. & Bijleveld, C. (2007). Wat er in je hoofd en je hart zit weet niemand:  Gedetineerde vrouwen in Nederland. Justitiële Verkenningen, 4, 72-88.
  • Slotboom, A., Bijleveld, C., Day, S. & Giezen, van A. (2008). Gedetineerde vrouwen in  Nederland: over import- en deprivatiefactoren bij detentieschade. Amsterdam:  Vrije  Universiteit. 
  • Slotboom, A., Menting, B. & Bijleveld, C. (2009). Psychisch welbevinden van gedetineerde  vrouwen in Nederland. Tijdschrift voor Criminologie, 51 (1), 42-57 
  • Wijkman, M., Bijleveld, C. & Hoving, E. (2008). “Zoiets doet een vrouw niet”. Kenmerken en subtypen van vrouwelijke zedendelinquenten. Tijdschrift voor Criminologie, 50, 215-233. 
  • Van de Schoot, R. & Wong, T.M.L. (in druk). Do delinquent young adults have a high or a low level of self-concept? Self and Identity. 
  • Van der Knaap, L. M., Leenarts, L. E. W., Born, M. Ph., & Oosterveld, P. (submitted). Offender risk assessment: Internal consistency and inter-rater reliability of a Dutch tool.
  • Van der Knaap, L.M., Leenarts, L.E.W., Born, M. Ph., & Oosterveld, P. (submitted). Offender risk assessment: construct validity of a Dutch tool.
  • Wong, T. M. L., Bijleveld, C. C. J. H., & Slotboom, A. (2009). Van probleemmeisje naar delinquente vrouw? Criminele carrières van residentieel behandelde meisjes, van 12 tot 32 jaar. Tijdschrift voor Criminologie, 51(3), 246-261.  
  • Wong, T.M.L., Slotboom, A., & Bijleveld, C.C.J.H. (2010). Risk factors for delinquency in adolescent and young adult females: A European review. European Journal of Criminology, 7 (4), 266-284.
  • Wong, T.M.L. & Van de Schoot, R. (in druk). The Effect of Offenders' Sex on Reporting Crimes to the Police. Journal of Interpersonal Violence.