Prof. dr. Peter van der Laan

Peter van der LaanProf. dr. P.H. (Peter) van der Laan 
p.vanderlaan@nscr.nl
VU/NSCR

Curriculum Vitae
Peter H. van der Laan studeerde orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Leiden en promoveerde in 1991 aan de Vrije Universiteit op het proefschrift Experimenteren met alternatieve sancties voor jeugdigen.

Sinds eind 1999 is hij senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) in Amsterdam. Daarnaast is hij voor twee dagen per week als bijzonder hoogleraar sociaal pedagogische hulpverlening verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en eveneens voor twee dagen bijzonder hoogleraar reclassering aan de Vrije Universiteit.
Voordien was hij werkzaam bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie (1981-1998) en bij de Dartington Social Research Unit en de University of Exeter in Engeland (1998-1999).

Zijn onderzoeks- en onderwijsactiviteiten staan sinds jaar en dag in het teken van justitiële jeugdzorg en (jeugd)strafrecht met in toenemende mate aandacht voor vraagstukken rond de effectiviteit en betekenis van (strafrechtelijke) interventies.

Relevante onderzoeksthema’s 

  • (Jeugd) Reclassering
  • (Strafrechtelijke) Interventies


Onderzoeksactiviteiten
Opvoeding en welbevinden van kinderen en gedetineerde moedersDe aanpak van delinquente meisjes: Achtergronden, risicofactoren en interventies en Boek over criminele meisjes en vrouwen