Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud van onze website? Of wilt u meer weten over de Interdisciplinaire Werkgroep Medische Deskundigen? Neem dan contact op met de secretaris:

Adresprojectgroep Medische Deskundigen en IWMD
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
t.a.v. mw. mr. A. Wilken, secretaris
De Boelelaan 1105
1081 HV  Amsterdam
iwmd.rechten@vu.nl


Kijk op de contactpagina voor het bezoekadres van de VU. Hier vindt u ook een routebeschrijving.