Vraagstelling aan de medisch deskundige in bestuursrechtelijke arbeidsongeschiktheidsgeschillen

      
      

Een kwalitatief goed en in rechte bruikbaar rapport van een onafhankelijke medisch deskundige in arbeidsongeschiktheidsgeschillen staat of valt met een goede vraagstelling aan de deskundige. Een vraag die de rechter zichzelf dient te stellen is of de deskundige bevoegd en bekwaam is om de aan hem gestelde vragen te beantwoorden. De medisch deskundige op zijn beurt dient zich voor de beantwoording van de vragen te beperken tot het terrein van zijn eigen deskundigheid. Wordt daarmee bij het stellen van de vragen echter wel voldoende rekening gehouden door de bestuursrechter? En worden wel de goede vragen gesteld?

In het bestuursrecht is er toenemend discussie over de vraagstelling aan medisch deskundigen. Dit is gebleken uit contacten, interviews en focusgroepen met bestuursrechters, rechtshulpverleners, verzekeringsartsen en medisch deskundigen (periode 2012-heden). Over deze interviews en focusgroepen zal apart worden gepubliceerd als onderdeel van een multidisciplinair (juridisch medisch) onderzoek:‘de inzet van medisch deskundigen door de bestuursrechter in arbeidsongeschiktheidsgeschillen.’ De onderzoeksgroep die dit project uitvoert bestaat uit Jim Faas (projectleider, verzekeringsarts, promovendus), Arno Akkermans (hoogleraar privaatrecht), Willem Bouwens (hoogleraar sociaal recht) en Ton Schellart (senior onderzoeker Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde).

Op dit moment wordt overwegend een standaardvraagstelling gebruikt. Deze standaardvraagstelling is in 2008 opnieuw onder de aandacht gebracht in de ‘Leidraad medisch deskundigen in bestuursrechtelijke zaken.’[1] Tot substantiële aanpassingen of verbeteringen van de vraagstelling is het bij de ontwikkeling van de Leidraad niet gekomen. Intussen experimenteren enkele rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep met aangepaste vraagstellingen. Van een gezamenlijke of categorale aanpak door rechtbanken en de Centrale Raad is echter nog niets zichtbaar.

Het is tijd om hier verandering in te brengen. Op basis van de onderzoeksbevindingen zijn wij gekomen tot een ‘voorstel voor een nieuwe vraagstelling voor de medisch deskundige eM-De-Be-eR.’[2][3] De nieuwe vraagstelling is onder andere geïnspireerd door de IWMD vraagstelling en sluit aan op de vereisten zoals neergelegd in de Richtlijn Medisch Specialistische Rapportages.[4] De toelichting op de nieuwe vraagstelling kunt u vinden u in het artikel in Expertise en Recht.

Op deze website publiceren we het voorstel voor een nieuwe vraagstelling. Het voorstel dient te worden beschouwd als stap op de weg naar verdere aanscherping en verbetering van de vraagstelling in bestuursrechtelijke arbeidsongeschiktheidsgeschillen. Wij houden ons daarom aanbevolen voor suggesties van juridische én medische professionals. Wij zien uw vragen over, reacties op en ervaringen met de vraagstelling dan ook graag tegemoet opempty. Hiervoor en voor andere vragen over het onderzoek kunt u terecht bij de projectleider Jim Faas, email: jimfaas@planet.nl

Nota Bene:
De hieronder gepubliceerde vraagstelling is géén eindproduct, maar een model dat onderwerp is van een voortgaand debat over de kwaliteit van vraagstellingen. Publicatie op deze website maakt het ook mogelijk om een breed publiek daarbij te betrekken. Doorzending van deze vraagstelling aan belangstellenden wordt op prijs gesteld.

Dowload hier het sjabloon van de nieuwe vraagstelling:
Vraagstelling aan de medisch deskundige in arbeidsongeschiktheidsgeschillen (PDF versie april 2014) Vraagstelling aan de medisch deskundige in arbeidsongeschiktheidsgeschillen (Word versie april 2014)

Vragen of suggesties?
Neem contact op met Jim Faas: jimfaas@planet.nl[1] Leidraad medisch deskundigen in bestuursrechtelijke zaken, Raad voor de rechtspraak, uitgave van het Landelijk Overleg Voorzitters van de Bestuurssectoren van de rechtbanken (LOVB), augustus 2008.

[2] Faas W.A. ea .De vraagstelling aan medisch deskundigen in bestuursrechtelijke arbeidsongeschiktheidsgeschillen: ‘time for a change!’Voorstel voor een nieuwe vraagstelling voor de medisch deskundige eM-De-Be-eR, EeR 2014 (2), 61-77.

[3] eM-De-Be-eR is afgeleid van medisch deskundige bestuursrecht.

[4] Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage in bestuurs- en civielrechtelijk verband, Werkgroep Medisch Specialistische Rapportage (WMSR), in samenwerking met en goedgekeurd door de KNMG, Utrecht, januari 2008.