De deelgeschillenregeling

De Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade (artikel 1019w-1019cc Rv) biedt toegang tot de rechter bij een deelgeschil in het kader van de buitengerechtelijke afwikkeling van vorderingen tot vergoeding van letsel- of overlijdensschade. Met deze wet wordt gestreefd naar verbetering in het buitengerechtelijk traject van de afhandeling van gevallen van letsel of overlijdensschade. De wet is sinds 1 juli 2010 in werking.

Jurisprudentieoverzicht