Beperkingenformulier nog in ontwikkeling

Deze nieuwe versie van de vraagstelling (januari 2010) is nog niet volledig afgerond. Er wordt met name nog verder nagedacht over een verbetering van de vraag naar beperkingen. In de nieuwe vraag naar beperkingen (vraag 1g) wordt thans wel al gesproken over het gebruik van een beperkingenformulier. Ook dit beperkingenformulier is momenteel nog in ontwikkeling en zal binnen afzienbare tijd aan deze laatste versie van de IWMD-vraagstelling worden toegevoegd. Bij gebruik van de nieuwe versie van de vraagstelling kan vraag 1g worden opgenomen zonder de woorden ['in het bijgesloten beperkingenformulier'].