Aanbeveling 2.2.11 RMSR

"2.2.11 Indien de expert bevindingen doet waar niet naar wordt gevraagd maar die hij terzake relevant vindt, dan vermeldt hij deze in het rapport."