Aanbeveling 2.2.15 RMSR

"Waar nodig wordt een differentiaaldiagnostische overweging gegeven."