Onderzoeksprogramma's

Het onderzoek aan de faculteit is ondergebracht in zeven onderzoeksprogramma's die thematisch georganiseerd zijn rond actuele maatschappelijke uitdagingen op het terrein van Law and Governance. De onderzoeksprogramma’s werken met elkaar samen in het Kooijmans Institute for Law and Governance. Daarnaast participeren onderzoekers uit deze programma’s ook in andere onderzoeksinstituten van de Vrije Universiteit.

Grondrechten, regulering en de verantwoordelijke overheid
programmaleider: dr. K.M. (Karin) de Vries

Public Contracts: Law & Governance
programmaleider: dr. mr. P.J. (Pim) Huisman

Boundaries of Law
programmaleider: prof. dr. B.M.J. (Bart) van Klink

Empirie en Norm bij Delinquent Gedrag en Strafrechtelijke Handhaving
programmaleider: dr. mr. J. (Joris) van Wijk

Migratierecht: tussen Burgerschap en Mensenrechten
programmaleider: prof. mr. B. (Betty) de Hart

Law, Markets and Behavior
programmaleider: prof. dr. J.L. (Lodewijk) Smeehuijzen

Amsterdams centrum voor familierecht
programmaleider: prof. mr. M.V. (Masha) Antokolskaia