Boundaries of Law

Banner Liberty

Het onderzoeksprogramma Boundaries of Law is in januari 2010 opgericht. Dit onderzoeksprogramma richt zich op de herconceptualisering van de territoir-, tijds- en functiegrenzen van het recht. Deze verkenning is genoodzaakt door de toename van transnationale juridische verbanden en samenwerking, alsook door de snelle technologische ontwikkeling op verschillende gebieden zoals toezichttechnologie en biotechnologie. Deze ontwikkelingen roepen vragen op over de behoorlijke grenzen van de macht van de staat gezien in het licht van de principes van de rechtsstaat en menselijke waardigheid. De onderzoekers die deelnemen aan dit programma benaderen deze vragen met een intra- en interdisciplinaire perspectief. 
> lees meer over het onderzoeksprogramma (PDF in English)

Programmaleider: prof. dr. B.M.J. (Bart) van Klink

Meer informatie