Onderzoeksprogramma's

Het onderzoek aan de faculteit is ondergebracht in acht onderzoeksprogramma's die thematisch georganiseerd zijn rond actuele maatschappelijke uitdagingen op het terrein van Law and Governance. De onderzoeksprogramma’s werken met elkaar samen in het Kooijmans Institute for Law and Governance. Daarnaast participeren onderzoekers uit deze programma’s ook in andere onderzoeksinstituten van de Vrije Universiteit.

Grondrechten, regulering en de verantwoordelijke overheid
programmaleider: mr. dr. W.L. (Willemijn) Roozendaal


Publieke en private belangen in het financieel en ondernemingsrecht
programmaleider: prof. mr. J.L. (Lodewijk) Smeehuijzen

Public Contracts: Law & Governance
programmaleider: prof. mr. F.J. (Frank) van Ommeren

Boundaries of Law
programmaleider: mr. dr. L.M.A. (Lyana) Francot

Empirie en Norm bij Delinquent Gedrag en Strafrechtelijke Handhaving
programmaleider: prof. dr. E.R. (Edward) Kleemans

Migratierecht: tussen Burgerschap en Mensenrechten
programmaleider: prof. mr. T.P. (Thomas) Spijkerboer

Amsterdam Centre for Comprehensive Law
programmaleider: prof. dr. mr. A.J. (Arno) Akkermans

Amsterdams centrum voor familierecht
programmaleider: prof. mr. M.V. (Masha) Antokolskaia