Bestuur

Het promovendibestuur is voortgekomen uit het promovendioverleg. Het promovendibestuur heeft tot doel om activiteiten voor de promovendi van de faculteit te organiseren. Het huidige promovendibestuur bestaat uit: Dion Kramer (voorzitter, tevens lid onderzoeksbestuur), Merel Ekelhof, Rieneke Stelma-Roorda en Robin Kranendonk. Het promovendibestuur organiseert maandelijks een lunch, waar een van de facultaire promovendi zijn of haar onderzoek presenteert voor de andere promovendi. Ook wordt op de promovendilunch nieuws verspreid vanuit het onderzoeksbestuur. Daarnaast worden borrels en een jaarlijks promovendidiner gehouden. Ook docent-onderzoekers worden uitgenodigd voor de activiteiten.