Eredoctoraten

De Vrije Universiteit reikt jaarlijks een eredoctoraattitel uit aan mensen die zich op wetenschappelijk-, politiek- of cultuurgebied onderscheiden. In 2007 is het boek 'Het is ons een eer en een genoegen' van Wim Berkelaar gepubliceerd. Dit boek geeft een overzicht van de eredoctoraten die tussen 1930 en 2007 zijn uitgereikt met uitgebreide achtergrondverhalen. 
      
Fons Orie
Orie, FonsOp 20 oktober 2015 - tijdens de Dies Natalis - is een eredoctoraat uitgereikt aan rechter Fons Orie voor zijn onderscheidende bijdrage aan maatschappij en wetenschap. Fons Orie is rechter bij het Joegoslaviëtribunaal en was daarvoor onder meer raadsheer bij de Hoge Raad. Orie ontvangt een eredoctoraat van de VU wegens zijn belangrijke rol in het internationaal strafrecht. “Fons Orie is een van de pioniers die reeds in de jaren ’70 ijverde voor de ontwikkeling en intensivering van het internationaal strafrecht,” zegt erepromotor en VU-hoogleraar Elies van Sliedregt. “In Nederland stond hij aan de wieg van dit rechtsgebied, een nieuw aandachtsgebied binnen het strafrecht. Een eredoctoraat voor Orie past in de traditie van de VU om inspirerende benaderingen van grote maatschappelijke problemen te waarderen. Het sluit aan bij het onderzoek en onderwijs van de VU op het gebied van internationale misdrijven, dat een belangrijk onderdeel vormt van het profileringsthema Governance for Society.”

Michael TonryMichael Tonry
In 2010 werd een eredoctoraat uitgereikt aan criminoloog Michael Tonry (links). Hij ontving een eredoctoraat voor zijn uitzonderlijke verdiensten op het terrein van normatief-ethisch en empirisch criminologisch onderzoek naar misdaad en straf.

Adriaan Bos
Adriaan Bos ontving in 2005 een eredoctoraat vanwege zijn bijzondere verdiensten voor het internationale recht. Zo heeft hij zich bijvoorbeeld ingespannen om een Internationaal Strafhof te helpen voorbereiden. In 1995, kort na de massamoorden in Rwanda en de Balkanoorlog, werd Bos voorzitter van een VN-commissie die ervoor moest zorgen dat (oorlogs)misdadigers hun gerechte straf niet ontliepen. In 1998 slaagde Bos erin zo veel mogelijk landen het protocol te doen ondertekenen. In 2003 ging het Strafhof in Den Haag van start. 

Hieronder is te zien hoe hij de kappa krijgt omgehangen.

Adriaan Bos