Cursus actualiteiten aanbestedingsrecht

27 juni 2018


Beoordeling 2016 docenten 8,8Deze cursus besteedt aandacht aan de belangrijkste actuele Europese en nationale ontwikkelingen wat betreft wetgeving, beleid, rechtspraak en literatuur op het terrein van het aanbestedingsrecht. In ieder geval bevat de digitale reader die u vooraf aan de cursus toegestuurd krijgt, alle aanbestedingsrechtelijke jurisprudentie van het HvJ EU en de nationale rechter aan bod die is gepubliceerd in de periode van 1 november 2017 t/m 1 mei 2018.
Het belangrijkste van die jurisprudentie zal tijdens de cursus worden besproken, gerangschikt naar de volgende thema’s:
1.    Schending van een eventuele aanbestedingsplicht (aanbestedingsplichtige diensten en aanbeste-dingsplichtige overeenkomsten).
2.    Gebondenheid aan beginselen van aanbestedingsrecht in beperkt gereguleerde overheidsaanbe-stedingen (afdelingen 1.2.3 en 1.2.4 Aw 2012).
3.    Gebondenheid aan de beginselen van aanbestedingsrecht in private aanbestedingen (‘KLM/CCC’).
4.    Transparantiebeginsel: uitleg van door de aanbesteder gestelde (vermeend) onduidelijke eisen en criteria (‘Succhi di Frutta’).
5.    Transparantiebeginsel: capita selecta.
6.    Beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie: capita selecta.
7.    Proportionaliteitsbeginsel: capita selecta.
8.    Klachtplicht van de gegadigde/inschrijver in het geval van door de aanbesteder gemaakte procedurefouten (‘Grossmann’).
9.    Schending van wettelijke verplichtingen die niet op de beginselen van aanbestedingsrecht zijn gebaseerd (art. 1.4 lid 2; art. 1.5; art. 1.6; art. 2.114 Aw 2012).
10.    Herstel en/of wijzigingen van aanmeldingen (als gegadigde) en inschrijvingen (‘SAG’ en ‘Mano-va’).
11.    Strategische, manipulatieve, irreële en abnormaal lage inschrijvingen.
12.    (Wezenlijke) wijzigingen van eisen en criteria tijdens de aanbestedingsprocedure.
13.    Wezenlijke wijziging van de opdracht tijdens uitvoering overeenkomst (“Pressetext”).
14.    Bevoegdheid tot afbreken aanbestedingsprocedure (“Croce”) en al dan niet heraanbesteden met al dan niet wezenlijke wijziging van de opdracht.
15.    Eisen van de opdrachtspecificatie: capita selecta.
16.    Uitsluitingsgronden: capita selecta.
17.    Geschiktheidseisen en nadere selectiecriteria: capita selecta.
18.    Gunnings- en beoordelingssystematiek: capita selecta.
19.    Aspecten van rechtsbescherming.
20.    Wisselwerking tussen aanbestedingsrecht en verbinteniss
Leerdoel
Aan het einde van deze cursus kan de cursist aanbestedingsrechtelijke vraagstukken beantwoorden in overeenstemming met de actuele stand van het recht.

Programma12.30-13.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en lunch
13.00-17.30 uur: College, het programma vindt u hier.
CursusleidingProf. mr. Chris Jansen, hoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam, gasthoogleraar (TPR-wisselleerstoel) bij het Centrum voor Overheid en Recht (CORe) aan de Universiteit Hasselt, voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) en raadsheer-plaatsvervanger in het hof 's-Hertogenbosch.
DocentenProf. mr. Chris Jansen, voornoemd.
DatumWoensdag 27 juni 2018
LocatieVrije Universiteit, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
DoelgroepAdvocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen. Voor inkopers aanbestedingsrecht is deze cursus uitermate geschikt.
De cursus is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze cursus op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Zij dienen eerst contact op te nemen met de VU Law Academy.
NiveauVerdieping/Specialisatie (basiskennis en enige praktijkervaring vereist)
Prijs€ 350,- inclusief cursusmateriaal, consumpties en lunch.
PuntenNoVa-4 verkleindNOvA 4 PO
PWO 4
InschrijvenKlik hier om u direct aan te melden via het inschrijfformulier
Banner PO abonnementen
Gerelateerde leergangen/masterclasses- Masterclasses aanbestedingsrecht 14 maart, 20 juni, 26 september en 28 november 2018
- Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers start 7 maart 2018
- Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen start 8 maart 2018