Actualiteiten bestuursrecht / bestuursprocesrecht

Cursus bestuursrecht / bestuursprocesrecht in één dagdeel

Datum: maandag 16 december 2019.

Inhoud van de cursus
Wilt u op een efficiënte en tegelijk grondige manier op de hoogte worden gebracht van de actuele ontwikkelingen in het algemeen bestuursrecht en het bestuursprocesrecht? Dan is de cursus Actualiteiten bestuurs(proces)recht van de VU Law Academy zeker iets voor u!

Het bestuursrecht is voortdurend in beweging en de ontwikkelingen volgen elkaar snel op. In deze cursus behandelen we actuele ontwikkelingen op het gebied van het algemeen bestuursrecht, inclusief het bestuursprocesrecht. Aan de hand van recente wetgeving en jurisprudentie nemen we u mee langs actuele ontwikkelingen in het bestuurs(proces)recht. Houd uzelf scherp met deze cursus. Tijdens deze cursus worden de hoofdlijnen uit het algemeen bestuursrecht uitgebreid behandeld. Ook bespreken we de laatste wetswijzigingen en gaan we in op recente uitspraken van bestuursrechters. De uitleg wordt gegeven door een combinatie van theorie en praktijk. Als u de cursus hebt gevolgd, bent u weer helemaal bij.

Onderwerpen
Aan de orde komen:
• basis begrippen Awb (bestuursorgaan, besluit en belanghebbende)
• procedurele en materiële normen voor besluitvorming (hoofdstuk 3; titel 4.1 Awb)
• de belangrijkste leerstukken van het handhavingsrecht (hoofdstuk 5)
• het bestuursprocesrecht (hoofdstuk 6 tot en met 8)
• overheidscontractenrecht
• het overheidsaansprakelijkheidsrecht (schadevergoeding bij onrechtmatige bestuurshandelingen en nadeelcompensatie bij rechtmatige bestuurshandelingen)

Leerdoel
Na deze cursus bent u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op het gebied van het algemeen deel van het bestuursrecht en het bestuursprocesrecht. Na afloop van de cursus kunt u de nieuw verworven inzichten rechtstreeks in uw eigen praktijk toepassen.

Reacties en waardering van cursisten
"Zeer leerzaam was de veranderde wijze van toetsing door RvS!"
"Fijn, zo'n praktische insteek!"

In 2018 beoordeelden cursisten deze cursus gemiddeld met een 7,7 en de docent met een 8,4.

2018_beoordeling_cursus_772018_beoordeling_docent_84 Praktische informatie cursus actualiteiten bestuursrecht / bestuursprocesrecht

Programma12.30-13.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en lunch
13.00-17:30 uur: College, hierin worden bovengenoemde thema's behandeld.
CursusleidingProf. dr. Richard Neerhof, hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
DocentenMr. dr. Pim Huisman, universitair hoofddocent Staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. dr. Richard Neerhof, voornoemd.
DatumMaandag 16 december 2019. Gaat zeker door!
LocatieHoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
DoelgroepAdvocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen. De cursus is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze cursus op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Zij dienen eerst contact op te nemen met de VU Law Academy.
NiveauVerdieping (enige basiskennis vereist)
Prijs€ 350,- inclusief cursusmateriaal, consumpties en lunch.
PuntenNOvA 4 PO  NoVa-4 verkleind
InschrijvenU kunt zich vanaf 5 juli aanmelden via het online inschrijfformulier.  Bekijk hier onze actuele kortingen en acties.  
Gerelateerd aanbodCursus Actualiteiten omgevingsrecht (dinsdag 10 december 2019)  
Cursus Actualiteiten WGR (donderdag 12 december 2019)
Masterclass Medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs (dinsdag 1 oktober 2019) 
Actualiteiten arbeids- en ambtenarenrecht in het onderwijs (dinsdag 12 november 2019) 
Leergang Onderwijsrecht
Leergang Leergang Wetgevingstechniek voor gemeentejuristen
Leergang Governance van samenwerkingsverbanden voor overheidsjuristen en beleidsadviseurs
Juridisch schrijven (donderdag 14 en 28 november 2019) 
Conflicthantering voor juristen (woensdag 4 december 2019)
Incompany
Deze cursus kan ook bij u op locatie verzorgd worden en/of toegespitst worden op uw wensen. Heeft u hier interesse in, neem dan contact op met Ireen Schouten, coördinator incompany, i.schouten@vu.nl.