Cursus actualiteiten burgerlijk procesrecht en rechtspleging

18 december 2017 - GAAT ZEKER DOOR!

In deze cursus krijgt u een overzicht van de meest actuele ontwikkelingen op het terrein van het Burgerlijk (proces)recht en de civiele rechtspleging. Alle belangrijke onderwerpen komen aan bod. Na afloop van de cursus heeft u een goed inzicht in de huidige stand van zaken.

Wilt u up-to-date blijven en goed op de hoogte zijn van wat er speelt op het terrein van het burgerlijk (proces)recht? Dan is deze cursus een uitstekende keuze voor u. Tijdens de cursus behandelen we onder andere belangrijke recente (inter)nationale uitspraken en voorts de laatste ontwikkelingen rond de gefaseerde invoering van de wetgeving in het kader van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI). Aan de hand van recente jurisprudentie gaan we ook in op procederen in civiele zaken in eerste aanleg en hoger beroep. 
Daarnaast komen praktijkvoorbeelden aan de orde vanuit rechtsplegingsperspectief in zowel handelszaken als personen- en familierechtzaken. 

Onderwerpen
Aan de orde komen:
• bewijsrecht
• appelprocesrecht
• digitalisering van de rechtspraak
• procesrecht algemeen: onmiddellijkheidsbeginsel, hoor en wederhoor, voortgaande relativering bindende eindbeslissing, gesloten systeem rechtsmiddelen)
• ondeelbare rechtsverhouding
• update wet KEI
• hoger beroep: verontschuldigbare termijnoverschrijding, twee-conclusie-regel
• kort geding
• voorlopig getuigenverhoor
• beslag

Leerdoel
Na afloop van de cursus beschikt u over actuele kennis van en methodisch inzicht in de civiele rechtspleging in het algemeen en het burgerlijk procesrecht in het bijzonder. U bent in staat om het procesrecht in civiele zaken adequaat toe te passen. Daarnaast kunt u complexe vraagstukken in het burgerlijk procesrecht uitstekend vertalen naar praktijkoplossingen. Ook bereiden we u voor op wat de aankomende periode gaat veranderen en richten we met name de aandacht op de omslag naar de digitalisering van de rechtspraak bij rechtbanken en gerechtshoven.

Programma12.30-13.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en lunch
13.00-17.30 uur: College, de bovengenoemde onderwerpen worden behandeld.
CursusleidingProf. mr. Constant van Nispen, docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam
DocentenProf. mr. Constant van Nispen, voornoemd
Mr. Robert Hendrikse, advocaat bij Van Doorne advocaten
DatumMaandag 18 december 2017
LocatieHoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
DoelgroepAdvocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen.
De cursus is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze cursus op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Zij dienen eerst contact op te nemen met de VU Law Academy.
NiveauVerdieping (redelijke basiskennis vereist)
Prijs€405,-, inclusief cursusmaterial, consumpties en lunch
PuntenNoVa-4 verkleind
NOvA 4 PO
KBvG 4
InschrijvenU kunt zich direct aanmelden via het online inschrijfformulier.

Banner PO abonnementen
 empty
Gerelateerd aanbodActualiteiten aansprakelijkheidsrecht - dinsdag 14 november 2017
Actualiteiten contractenrecht - woensdag 29 november 2017
Leergang Verbintenissenrecht - start mei 2018
Leergang Verdieping contractenrecht- start oktober 2017