Actualiteiten ondernemingsrecht

11 december 2017 - GAAT ZEKER DOOR!

Wat moet u allemaal weten over de Flex-BV? Hoe zit het met bestuurdersaansprakelijkheid in concernverhoudingen? Deze vragen en meer komen aan bod bij de cursus Ondernemingsrecht.

De ontwikkelingen in het Ondernemingsrecht gaan snel. De gestage en brede stroom wetgeving en jurisprudentie maakt het voor u steeds moeilijker om door de bomen het bos te zien.
Deze cursus biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het brede terrein van het vennootschaps- en ondernemingsrecht. We besteden ruime aandacht aan de actualiteiten, de belangrijkste jurisprudentie en nieuwe wet- en regelgeving. Ook bespreken we de meest recente rechtspraak en de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving die ons op korte termijn te wachten staan.

We bespreken de verschillende onderwerpen op zodanige wijze dat de onderlinge samenhang en dwarsverbanden duidelijk worden. De cursus geeft een goed beeld van waar we op dit moment in het Ondernemingsrecht staan en waar het in de nabije toekomst naar toe zal gaan.
Wilt u uw kennis van het ondernemingsrecht opfrissen, verbreden en verdiepen aan de hand van actualiteiten? In deze actualiteitenspecial komen alle voor de praktijk belangrijke onderwerpen uit het Ondernemingsrecht aan bod. Theorie en casuïstiek uit de praktijk wisselen elkaar af in deze cursus. De casusvoorbeelden vergemakkelijken het u om de verworven kennis praktisch toepasbaar te maken. U verdiept zich in onderwerpen als vertegenwoordiging en besluitvorming. Andere thema's zijn concernverhoudingen, beurs- en effectenrecht.

Onderwerpen
• gevolgen recente wetgeving: waaronder Flex-BV en Bestuur en toezicht
• aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen
• doorbraak in concernverhoudingen
• recente ontwikkelingen recht van enquête en geschillen
• vertegenwoordiging en besluitvorming
• highlights beurs- en effectenrecht
• internationale ontwikkelingen

Beoordeling 2016 cursus 8,0Leerdoel
Na afloop van deze cursus:
•   bent u volledig op de hoogte van de nieuwe regelgeving;
•   bent u volledig op de hoogte van de belangrijkste jurisprudentie
•   kunt u de nieuw verworven inzichten rechtstreeks in uw praktijk toepassen

Programma12.30-13.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en lunch.
13.00-17:30 uur: College, klik hier voor het programma.
CursusleidingProf. mr. Jan Bernd Huizink, hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
DocentenProf. mr. Wino van Veen, hoogleraar Vennootschaps- en rechtspersonenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, wetenschappelijk medewerker en senior adviseur ondernemingsrecht Baker & McKenzie te Amsterdam.
Prof mr. Jan Bernd Huizink, voornoemd.
DatumMaandag 11 december 2017.
LocatieHoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
DoelgroepAdvocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen. De uitspraken en literatuur zijn daar dan ook op toegesneden. De cursus is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze cursus op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Zij dienen eerst contact op te nemen met de VU Law Academy.
NiveauVerdieping (enige basiskennis vereist)
Prijs€ 405,- inclusief cursusmateriaal, consumpties en lunch.
PuntenNoVa-4 verkleind
NOvA 4 PO                                                                                                                             
KNB 4    

InschrijvenKlik hier om u direct aan te melden via het inschrijfformulier.
Banner PO abonnementen
Gerelateerd aanbod

Actualiteiten insolventierecht - dinsdag 28 november 2017.
Leergang Mergers & Acquisitions, law, finance, skills - start april 2018.
Leergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht - start mei 2018.
Leergang Verbintenissenrecht - start mei 2018.