Actualiteiten WGR

In 1 middag op de hoogte van de laatste wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Nieuwe cursusDe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aangekondigd met een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen te komen, naar aanleiding van het regeerakkoord en enkele recent gedane onderzoeken. De minister is voornemens het wetsvoorstel in augustus 2019 voor consultatie aan te bieden. Bij deze actualiteitencursus zal uitgebreid op de wijzigingen worden ingegaan. Daarnaast wordt stilgestaan bij andere wetsvoorstellen die invloed hebben op de Wet gemeenschappelijke regelingen. Daarbij gaat het op de Wet elektronische publicatie en de Wet versterking decentrale rekenkamers. Ook wordt nog kort ingegaan op de wijzigingen van 2016 in het Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV) ten aanzien van verbonden partijen.

Datum: donderdag 12 december 2019

Media
- Aanbiedingsbrief bij onderzoeken Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 
- Bekendmakingen en registratie opnieuw op de schop

Praktische informatie

Programma13.30-14.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
14.00-17:15 uur: College
CursusleidingMr. Rob de Greef, partner en juridisch organisatieadviseur bij Proofadviseurs te Den Haag. Docent/onderzoeker staats en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
DocentenMr. Rob de Greef, voornoemd
DatumDonderdag 12 december 2019. Gaat zeker door!
LocatieVrije Universiteit, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
DoelgroepAdvocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij gemeenten, provincies, waterschappen en samenwerkingsverbanden. Maar ook voor juristen bij het Rijk die te maken hebben met vraagstukken van verzelfstandiging kunnen aanschuiven. Voorkennis van het bestuursrecht, met name titel 10.1 Awb, en van de verschillende samenwerkingsvormen wordt wel verondersteld. De cursus is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze cursus op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Zij dienen eerst contact op te nemen met de VU Law Academy.
NiveauBasis
Prijs€ 295,- inclusief cursusmateriaal en consumpties
PuntenNOvA 3 PO NoVa-3 verkleind
Ook incompany mogelijkWilt u deze cursus volgen met uw eigen team of zelf bepalen welke onderwerpen er behandeld worden?
Neem dan contact op met Ireen Schouten, opleidingscoördinator incompany:
Ei.schouten@vu.nl
T 020 59 85246
InschrijvenKlik hier om u direct aan te melden via het inschrijfformulier. Bekijk hier onze actuele kortingen en acties.
Banner PO abonnementen
Gerelateerde cursussen/leergangenCursussen
Actualiteiten omgevingsrecht
Actualiteitencursus bestuurs(proces)recht
Leergangen
Leergang Wetgevingstechniek voor gemeentejuristen
Leergang De gemeentejurist van de toekomst: het toepassen van het bestuursrecht in gesprek met politici, bestuurders en burgers 
Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
Opleiding De aanpak van ondermijning en het opbouwen van weerbaarheid: veiligheid en veerkracht in een democratische rechtsstaat
Leergang Governance van Samenwerkingsverbanden voor overheidsjuristen en beleidsadviseurs  
Professionele vaardigheidscursussen
Juridisch schrijven (donderdag 14 en 28 november 2019)
Conflicthantering voor juristen (woensdag 4 december 2019)