Cursus Actualiteiten omgevingsrecht

Actuele ontwikkelingen in het omgevingsrecht

Actuele ontwikkelingen in het omgevingsrecht, met bijzondere aandacht voor de doorwerking van de Dienstenrichtlijn in de ruimtelijke ordening, het programma aanpak stikstof, actuele ontwikkelingen in de m.e.r.-jurisprudentie en de Omgevingswet.

Tijdens deze cursus worden de actuele ontwikkelingen in jurisprudentie en regelgeving binnen het omgevingsrecht behandeld. Aan de orde komen de doorwerking van de Dienstenrichtlijn in de ruimtelijke ordening, algemene actualiteiten Wro en Wabo (waaronder kruimelgevallen), en toestemmingverlening voor stikstofuitstotende activiteiten onder de Wet natuurbescherming na de vernietiging van het PAS. Daarnaast wordt stilgestaan bij de systematiek en stand van zaken van de Omgevingswet.
Datum: dinsdag 10 december 2019.

Leerdoel

Na het volgen van deze cursus kan een cursist direct in zijn praktijk/werk de laatste jurisprudentie toepassen en is de cursist op de hoogte van systematiek en stand van zaken van de Omgevingswet.

Reacties van cursisten

"Cursus op hoog niveau!"
"Zeer relevant en actueel"


Praktische informatie cursus actualiteiten omgevingsrecht

Programma12.30-13.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en lunch
13.00-16.45 uur: College, bekijk het volledige programma als PDF.
Cursusleiding/docentMr. Jan van Oosten, advocaat omgevingsrecht bij Stibbe Amsterdam
Datumdinsdag 10 december 2019. Gaat zeker door!
LocatieVrije Universiteit, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
DoelgroepAdvocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, leden van de rechterlijke macht of het OM. Juristen bij gemeenten, provincies en waterschappen (waaronder ambtenaren en bestuurders) die betrokken zijn bij de (gevolgen van) de nieuwe Omgevingswet. En personen werkzaam bij geografische adviesbureaus.
De cursus is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze cursus op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Zij dienen eerst contact op te nemen met de VU Law Academy.
NiveauVerdieping/Specialisatie (basiskennis en enige praktijkervaring vereist)
Prijs€ 350,- inclusief cursusmateriaal, consumpties en lunch.
PuntenNOvA 4 PO   NoVa-4 verkleind
InschrijvenU kunt zich vanaf 5 juli aanmelden via het online inschrijfformulier.  Bekijk hier onze actuele kortingen en acties.  
Gerelateerde cursus/leergangen
Cursus Actualiteitenbestuurs(proces)recht (maandag 16 december 2019)  
Leergang Onderwijsrecht
Leergang Leergang Wetgevingstechniek voor gemeentejuristen
Leergang Governance van samenwerkingsverbanden voor overheidsjuristen en beleidsadviseur
Cursus Actualiteiten WGR (donderdag 12 december 2019)
Juridisch schrijven (donderdag 14 en 28 november 2019) 
Conflicthantering voor juristen (woensdag 4 december 2019)
Incompany    Deze cursus kan ook bij u op locatie verzorgd worden en/of toegespitst worden op uw wensen. Heeft u hier interesse in, neem dan contact op met Ireen Schouten, coördinator incompany, i.schouten@vu.nl.