Masterclass Medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs

Wetgeving, jurisprudentie en actueel OCW-beleid voor professionals in po en vo

Datum: dinsdag 1 oktober 2019

Nieuwe cursusMedezeggenschap is belangrijk omdat het school en bestuur verbindt. Met medezeggenschap kunnen ouders, leraren en leerlingen zich uitspreken over beleidsvoornemens van het bestuur en kan het bestuur leren van hun inbreng. Daar horen rechten en plichten bij, die zijn opgenomen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). In deze Masterclass nemen de docenten u mee langs de hoofdlijnen van deze wet en bespreken zij met u de actualiteit van relevant OCW-beleid. Ook staan zij uitgebreid stil bij actuele jurisprudentie over medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs.

Leerdoelen
De cursist is na afloop op de hoogte van de hoofdlijn en actualiteit van medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs. De relevante wetgeving wordt uiteengezet; tevens wordt ingegaan op jurisprudentie en actueel OCW-beleid. De cursist kan deze kennis in de praktijk van beleidsadvisering en -ontwikkeling en rechtshulpverlening toepassen. De belangrijkste uitspraken en literatuur zijn geordend in de reader zodat relevante informatie eenvoudig is terug te vinden.

Doelgroep
Voor alle professionals die in of voor het primair en voortgezet onderwijs werkzaam zijn en die betrokken zijn bij / geïnteresseerd zijn in medezeggenschap.
Voor effectieve deelname aan de Masterclass is basiskennis van het Nederlands recht aanbevolen.

Programma
De Masterclass bestaat uit twee interactieve colleges van elk drie uur die op één dag worden aangeboden.

College 1 - Hoofdlijnen medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs 
Docent(en): mr. Kees Jansen en prof. dr. Renée van Schoonhoven
Leerdoelen:   

  • inzicht in de totstandkoming en functie van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) en recent OCW-beleid m.b.t. medezeggenschap 
  • kennis van de opbouw van de WMS en deze kunnen gebruiken bij medezeggenschapsaangelegenheden in en rond de school 
  • begrip van de rechten en plichten rond medezeggenschap, inclusief de advies- en instemmingsbevoegdheden 
  • kunnen situeren van medezeggenschapsorganen (GMR, MR, deelraden) ten opzichte van elkaar, hun achterbannen en de rechtspersoon (bevoegd gezag, intern toezicht)
College 2 - Verdieping medezeggenschap: geschillen en samenwerkingssituaties
Docent(en): mr. Kees Jansen en prof. dr. Renée van Schoonhoven
Leerdoelen:   
  • Inzicht in de geschillenprocedures volgens de WMS en deze indien nodig kunnen toepassen 
  • Kennis van enkele markante en recente uitspraken inzake medezeggenschapsgeschillen 
  • Begrip van relatie tussen medezeggenschap in en rond de school en medezeggenschap op het niveau van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
  • Duiden van vormgevingsvraagstukken medezeggenschap in integrale kindcentra (ikc’s) en bij doorlopende leerroutes vmbo-mbo
Dagindeling
09.30 - 10.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
10.00 - 11.30 uur: College 1, deel 1
10.30 - 10.45 uur: Pauze
11.45 - 13.15 uur: College 1, deel 2
13.15 - 14.00 uur: Lunchpauze
14:00 - 15.30 uur: College 2, deel 1
15.30 - 15.45 uur: Pauze
15.45 - 17.15 uur: College 2, deel 2
CursusleidingProf. dr. Renée van Schoonhoven, hoogleraar Onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
DocentenProf. dr. Renée van Schoonhoven, voornoemd.
Mr. Kees Jansen, jurist bij Verus.
Renee_SchoonhovenKees_Jansen
DatumDinsdag 1 oktober 2019.
LocatieVrije Universiteit, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
DoelgroepVoor alle professionals die in of voor het primair en voortgezet onderwijs werkzaam zijn en die betrokken zijn bij / geïnteresseerd zijn in medezeggenschap. Voor effectieve deelname aan de Masterclass is basiskennis van het Nederlands recht aanbevolen.
PrijsAbonnementen€ 540,- inclusief cursusmateriaal, consumpties en lunch.

Speciaal tarief voor deelnemers die werken bij organisaties die participeren in SBLO (Stichting Bijzondere Leerstoelen Onderwijsrecht): € 510,-
Cursusmateriaal    
Het cursusmateriaal wordt vooraf in een digitale reader beschikbaar gesteld. De sheets en aanvullend materiaal zijn in hardcopy beschikbaar bij aanvang van de bijeenkomst.
PuntenNOvA 6 PO NoVa-6 verkleind

InschrijvenU kunt zich vanaf 5 juli aanmelden via het online inschrijfformulier.  Bekijk hier onze actuele kortingen en acties.  
Gerelateerde cursussen/leergangen

Leergang Onderwijsrecht
Leergang MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid
Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen (dinsdag 5 november 2019)
Actualiteiten arbeids- en ambtenarenrecht in het onderwijs (dinsdag 12 november 2019)
Juridisch schrijven (donderdag 14 en 28 november 2019)       
Conflicthantering voor juristen  woensdag 4 december 2019) 

Incompany
Deze cursus kan ook bij u op locatie verzorgd worden en/of toegespitst worden op uw wensen. Heeft u hier interesse in, neem dan contact op met Ireen Schouten, coördinator incompany, i.schouten@vu.nl.