Cursus Actualiteiten omgevingsrecht

Actuele ontwikkelingen in het omgevingsrecht

Actuele ontwikkelingen in het omgevingsrecht, met bijzondere aandacht voor de detailhandel, de Dienstenrichtlijn en schaarse rechten in de ruimtelijke ordening, het programma aanpak stikstof en de Omgevingswet.

Tijdens deze cursus worden de actuele ontwikkelingen in jurisprudentie en regelgeving binnen het omgevingsrecht behandeld. Aan de orde komen detailhandel, de Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening, schaarse rechten en ruimtelijke ordening, algemene actualiteiten Wro en Wabo (waaronder kruimelgevallen), en de situatie rond het programma aanpak stikstof. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij de systematiek en stand van zaken van de Omgevingswet en de uitvoerings-amvb's. Datum: donderdag 20 december 2018.

Leerdoel

Na het volgen van deze cursus kan een cursist direct in zijn praktijk/werk de laatste jurisprudentie toepassen en is de cursist op de hoogte van systematiek en stand van zaken van de Omgevingswet.

Praktische informatie cursus actualiteiten omgevingsrecht

Programma12.30-13.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en lunch
13.00-16.45 uur: College, bekijk het volledige programma als PDF.
Cursusleiding/docentMr. Jan van Oosten, advocaat omgevingsrecht bij Stibbe Amsterdam
Datumdonderdag 20 december 2018
LocatieVrije Universiteit, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
DoelgroepAdvocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, leden van de rechterlijke macht of het OM. Juristen bij gemeenten, provincies en waterschappen (waaronder ambtenaren en bestuurders) die betrokken zijn bij de (gevolgen van) de nieuwe Omgevingswet. En personen werkzaam bij geografische adviesbureaus.
De cursus is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze cursus op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Zij dienen eerst contact op te nemen met de VU Law Academy.
NiveauVerdieping/Specialisatie (basiskennis en enige praktijkervaring vereist)
Prijs€ 350,- inclusief cursusmateriaal, consumpties en lunch.
PuntenNOvA 4 PO 
PWO       

InschrijvenKlik hier om u direct aan te melden via het inschrijfformulier
Banner PO abonnementen
Gerelateerde cursus/leergangen
Cursus Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) - 26 november 2018
Controle op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - 12 december 2018
Cursus Actualiteiten bestuurs(proces)recht - 18 december 2018
Leergang Onderwijsrecht - start september 2019
Leergang Decentrale verordeningen - start najaar 2019
Leergang Samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden - start najaar 2019
Incompany    Deze cursus kan ook bij u op locatie verzorgd worden en/of toegespitst worden op uw wensen. Heeft u hier interesse in, neem dan contact op met Ireen Schouten, coördinator incompany, i.schouten@vu.nl.