Cursus actualiteiten onderwijsrecht

donderdag 28 juni 2018

Beoordeling 2016 cursus 8,0Naast de cursus Actualiteiten arbeidsrecht in het onderwijs, die zich richt op de rechtspositie van het personeel, voorziet deze cursus in informatie over actuele rechten en plichten van ouders, leerlingen, deelnemers en studenten in het onderwijs. In de verschillende onderwijswetten (WPO, WEC, WVO, WEB en WHW) en in de regelingen op het niveau van de onderwijsinstellingen zelf is de positie van de leerling en de deelnemer geregeld. Ook de rechten en verplichtingen van het verantwoordelijke onderwijsbestuur komen aan bod. Meer algemeen wordt aandacht besteed aan thema’s als governance, stichting/opheffing/fusering scholen en toezicht. Tijdens de cursus worden (veranderingen) in onderwijsbeleid en –wetgeving besproken alsmede de jurisprudentie gebaseerd op deze wetgeving.

Leerdoel
De cursist is na afloop op de hoogte van de belangrijkste actuele ontwikkelingen in het overheidsbeleid (centraal en decentraal), zowel algemene als specifieke (voor de onderwijssectoren po, so, vo, mbo en - zij het in mindere mate- ho). Recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving(svoorstellen) op het terrein van onderwijsvrijheid, gelijke behandelingswetgeving, onderwijsbestuur en medezeggenschap, toezicht en leerplichtwet, en rechtsbescherming worden behandeld. De cursist kan deze kennis in de praktijk van rechtsbijstandverlening, advisering en beleidsontwikkeling toepassen. De belangrijkste uitspraken en literatuur zijn per deelgebied en per trefwoord geordend in de reader zodat relevante informatie eenvoudig terug te vinden is.

Programma12.30-13.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en lunch
13.00-17.30 uur: College, bekijk het volledige programma als .pdf
CursusleidingProf. mr. Miek Laemers, bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
DocentenProf. mr. Miek Laemers, bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. dr. Renée van Schoonhoven, bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
DatumDonderdag 28 juni 2018.
LocatieVrije Universiteit, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
DoelgroepAdvocaten, rechtsbijstandverleners, (beleids)medewerkers van gemeentelijke, regionale en bijzondere onderwijsorganisaties, in onderwijsrecht geïnteresseerde belangstellenden.
De cursus is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze cursus op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Zij dienen eerst contact op te nemen met de VU Law Academy.
NiveauBasis/Verdieping (enige basiskennis vereist)
Prijs€ 405,- inclusief cursusmateriaal, consumpties en lunch.
PuntenNOvA 4 PO NoVa-4 verkleind
 

Inschrijven    Klik hier om u direct aan te melden via het inschrijfformulier.
Banner PO abonnementen
Gerelateerde cursus en leergangen- Cursus Actualiteiten arbeids- en ambtenarenrecht in het onderwijs - donderdag 29 mei 2018
- Leergang arbeidsrecht, start 22 maart 2018
- Leergang onderwijsrecht, start september 2018