Cursus actualiteiten onderwijsrecht

Raak op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen

2017_beoordeling_docenten_88Deze cursus voorziet in informatie over actuele rechten en plichten van ouders, leerlingen, deelnemers en studenten in het onderwijs. In de verschillende onderwijswetten (WPO, WEC, WVO, WEB en WHW) en in de regelingen op het niveau van de onderwijsinstellingen zelf is de positie van de leerling en de deelnemer geregeld. Ook de rechten en verplichtingen van het verantwoordelijke onderwijsbestuur komen aan bod. Meer algemeen wordt aandacht besteed aan thema’s als governance, stichting/opheffing/fusering scholen en toezicht. Tijdens de cursus worden (veranderingen) in onderwijsbeleid en –wetgeving besproken alsmede de jurisprudentie gebaseerd op deze wetgeving.

Datum: dinsdag 25 juni 2019

Leerdoel
De cursist is na afloop op de hoogte van de belangrijkste actuele ontwikkelingen in het overheidsbeleid (centraal en decentraal), zowel algemene als specifieke (voor de onderwijssectoren po, so, vo, mbo en - zij het in mindere mate- ho). Recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving(svoorstellen) op het terrein van onderwijsvrijheid, gelijke behandelingswetgeving, onderwijsbestuur en medezeggenschap, toezicht en leerplichtwet, en rechtsbescherming worden behandeld. De cursist kan deze kennis in de praktijk van rechtsbijstandverlening, advisering en beleidsontwikkeling toepassen. De belangrijkste uitspraken en literatuur zijn per deelgebied en per trefwoord geordend in de reader zodat relevante informatie eenvoudig terug te vinden is.

Waardering
"Fijn om een update te krijgen aan de hand van recente casussen!"
In 2017 beoordeelden de deelnemers de docenten gemiddeld met een 8,8.

Programma12.30-13.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en lunch
13.00-17.30 uur: College, bekijk het volledige programma als .pdf
CursusleidingProf. mr. Miek Laemers, bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
DocentenProf. mr. Miek Laemers, bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. dr. Renée van Schoonhoven, bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
DatumDinsdag 25 juni 2019.
LocatieVrije Universiteit, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
DoelgroepAdvocaten, rechtsbijstandverleners, (beleids)medewerkers van gemeentelijke, regionale en bijzondere onderwijsorganisaties, in onderwijsrecht geïnteresseerde belangstellenden.
De cursus is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze cursus op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Zij dienen eerst contact op te nemen met de VU Law Academy.
NiveauBasis/Verdieping (enige basiskennis vereist)
Prijs€ 405,- inclusief cursusmateriaal, consumpties en lunch.
PuntenNOvA 4 PO NoVa-4 verkleind
 

Ook incompany mogelijkWilt u deze cursus volgen met uw eigen team of zelf bepalen welke onderwerpen er behandeld worden?
Neem dan contact op met Ireen Schouten, opleidingscoördinator incompany:
Ei.schouten@vu.nl
T 020 59 85246
Inschrijven    Klik hier om u direct aan te melden via het inschrijfformulier.
Banner PO abonnementen
Gerelateerde cursus en leergangen- Leergang Arbeidsrecht
- Leergang Onderwijsrecht
Incompany    Deze cursus kan ook bij u op locatie verzorgd worden en/of toegespitst worden op uw wensen. Heeft u hier interesse in, neem dan contact op met Ireen Schouten, coördinator incompany, i.schouten@vu.nl.