Privacy en gegevensbeschermingsrecht

Big data and invasive technologies

De nieuwe openheid? Nieuwe risico’s en eigen verantwoordelijkheid. Grote groepen mensen presenteren hun priveleven op sociale netwerken als Facebook. Wat doen en wat mogen deze organisaties met onze informatie doen, misbruik ligt op de loer! Het Hof van Justitie kent een – omstreden - ‘right to be forgotten’ toe bij zoekmachines, zoals Google. De algemene Verordening Gegevensbescherming geeft nieuwe regels. Wat is het beleid van de toezichthouder? Worden de boetes van €880,00 daadwerkelijk opgelegd? Aan welke eisen moeten bedrijven en organisaties voldoen bij de aanstelling van een Privacy Officer. Wat doen we met de meldingsplicht datalekken? Start: donderdag 13 december 2018.

De nieuwe Europese Verordening bescherming persoonsgegeven pretendeert verdergaande bescherming van de burger. Anderzijds worden er steeds verdergaande opsporingsmogelijkheden vereist door de opsporingsautoriteiten met steeds minder oog voor de privacy van de burger in het licht van de bestrijding van criminaliteit en terrorisme. Waar leggen we de grens?

Alles is persoonsinformatie! Internet of Things is de trend die iedereen en alles volgbaar maakt, daarom is er behoefte aan nieuwe regels. Door de Europese commissie wordt in een recent rapport een marktwaarde verwacht van een triljoen euro in 2020.

Leerdoel
De cursist krijgt meer inzicht in de recente regels en beleidslijnen m.b.t bescherming van persoonsgegevens en privacy en de steeds verdergaande inbreuken op de persoonlijke levenssfeer en de al dan niet geslaagde pogingen van de wetgever een duidelijk kader te scheppen voor de “betrokkenen”.

Waardering

2018_beoordeling_docent_872018_beoordeling_cursus_80


Praktische informatie

Programma12.30-13.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en lunch
13.00-17:30 uur: College, klik hier voor het programma
CursusleidingDr. Rob van den Hoven van Genderen, universitair docent IT en Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en verbonden aan het Computer/Law Institute
DocentenDr. Rob van den Hoven van Genderen, voornoemd
Petra Tolen, projectleider Privacy bij Vrije Universiteit Amsterdam
Mr. Tijmen Wisman
, onderzoeker in het programma Transnational Legal Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam 
DatumDonderdag 13 december 2018
LocatieHoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
DoelgroepAdvocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen. De cursus is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze cursus op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Zij dienen eerst contact op te nemen met de VU Law Academy.
NiveauVerdieping (enige basiskennis vereist)
Prijs€ 350,- inclusief cursusmateriaal, consumpties en lunch.
PuntenNoVa-4 verkleind
NOvA 4 PO
  

InschrijvenKlik hier om u direct aan te melden via het inschrijfformulier.
Banner PO abonnementen
Gerelateerd aanbodActualiteiten privacy, auteursrecht en internetrecht
Leergang Jurist van de toekomst: conflicthantering en mediation voor juristen
Leergang Intellectuele Eigendom