Lezing Actualiteiten Pensioenrecht IV

2 december 2020

De PEPP-Verordening inzake een pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct is in juni 2019 aangenomen. De sprekers zullen ingaan op aard en karakter van het PEPP, de toegelaten uitvoerders, de specifieke positie van verzekeraars, diverse civiele en fiscale vraagstukken en de Nederlandse regelgeving tot uitvoering van de PEPP-Verordening

Lezing IV - PEPP


Programma13.30-14.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
14.00-17:00 uur: College
CursusleidingProf. dr. Erik Lutjens, hoogleraar Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam,
advocaat bij DLA Piper
Sprekers
Prof. dr. Hans van Meerten, hoogleraar internationaal pensioenrecht RU Utrecht
•    inhoud en aard van het PEPP, positie in tweede of derde pijler
Prof. Yves Stevens, hoogleraar recht, coördinator pensioen programma, KU Leuven
•     een visie op het PEPP vanuit Belgisch recht
Prof. mr. Herman Kappelle, hoogleraar fiscaal pensioenrecht aan de VU, werkzaam bij Aegon
•     de kansen en mogelijkheid van het PEPP voor verzekeraars
Drs. Bas Dieleman, fiscaal en pensioenadviseur bij Loyens & Loeff, gastonderzoeker aan VU
•    fiscale vraagstukken ten aanzien van het PEPP
DatumWoensdag 2 december 2020.
LocatieVrije Universiteit, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
DoelgroepDe actualiteitenlezingen zijn gericht op een ieder die zich met pensioenvraagstukken bezighoudt. Dit varieert van de pensioenjurist, de pensioenrechtadvocaat tot de pensioenadviseur, maar is ook zeer de moeite waard voor degenen die zich met arbeidsvraagstukken bezighouden en o.a. ook voor actuarissen, accountants, vertegenwoordigers van werkgeversorganisatie, vakbonden, ondernemingsraden, notariaat en overheden.  De actualiteitenlezingen zijn ook gericht op advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen.
NiveauVerdieping (enige basiskennis vereist)
Prijs 2019
Per lezing: €240,- . Prijs per 4 lezingen: €860,-
VVPJ leden en huidige cursisten leergang pensioenrecht betalen per lezing: €215,- . Per 4 lezingen is de prijs €785,-
Alle prijzen zijn inclusief consumpties, borrel en documentatiemateriaal.
PuntenNOvNoVa-2 klein logoA 2 PO
VvPJ 2
InschrijvenAanBanner PO abonnementenmelden kan via het online inschrijfformulier.

Gerelateerd aanbodLeergang Pensioenrecht
Juridisch schrijven (donderdag 14 en 28 november 2019)       
Conflicthantering voor juristen (woensdag 4 december 2019)