Lezing Actualiteiten Pensioenrecht II

Woensdag 24 juni 2020

Hoe staat de toekomst van het pensioenstelsel op 24 juni ervoor? De sprekers zullen hier uitgebreid op ingaan. Indien er meer bekend is over de uitwerking van het Pensioenakkoord 2019, zal dat worden besproken en toegelicht. Indien er niet meer bekend is, zal ingegaan worden op de verwachtingen, nog openstaande knelpunten worden besproken en een visie worden gegeven op hetgeen werkgevers en pensioenuitvoerders thans te doen staat.

Lezing II - Toekomst pensioenstelsel

Volgende lezingen:

Programma13.30-14.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
14.00-17:00 uur: College
CursusleidingProf. dr. Erik Lutjens, hoogleraar Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Sprekers
Mr. drs. Emile Soetendal, plaatsvervangend directeur Pensioenfederatie
•     de positie van pensioenfondsen
Mr. Mark Boumans, pensioenonderzoeker bij expterisecentrum pensioenrecht van de VU
•    de positie van werknemers, flexwerkers en zelfstandigen
Prof. mr. Herman Kappelle, hoogleraar fiscaal pensioenrecht aan de VU en werkzaam bij Aegon
•    de fiscale kant van nieuwe pensioencontracten
Prof. dr. Erik Lutjens, hoogleraar pensioenrecht aan de VU en advocaat bij DLA Piper
•    civiele en EU-rechtelijke vraagstukken
DatumWoensdag 24 juni 2020.
LocatieVrije Universiteit, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
DoelgroepDe actualiteitenlezingen zijn gericht op een ieder die zich met pensioenvraagstukken bezighoudt. Dit varieert van de pensioenjurist, de pensioenrechtadvocaat tot de pensioenadviseur, maar is ook zeer de moeite waard voor degenen die zich met arbeidsvraagstukken bezighouden en o.a. ook voor actuarissen, accountants, vertegenwoordigers van werkgeversorganisatie, vakbonden, ondernemingsraden, notariaat en overheden.  De actualiteitenlezingen zijn ook gericht op advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen.
NiveauVerdieping (enige basiskennis vereist)
Prijs 2019
Per lezing: €240,- . Prijs per 4 lezingen: €860,-
VVPJ leden en huidige cursisten leergang pensioenrecht betalen per lezing: €215,- . Per 4 lezingen is de prijs €785,-
Alle prijzen zijn inclusief consumpties, borrel en documentatiemateriaal.
PuntenNoVa-2 klein logo
NOvA 2 PO
VvPJ 2
InschrijvenAanmelden kan via het online inschrijfformulier
Banner PO abonnementen
Gerelateerd aanbodLeergang Pensioenrecht