Lezing Actualiteiten Pensioenrecht III

Woensdag 30 september 2020

De zorgplicht in het pensioenrecht is een steeds belangrijker wordend thema, maar ook een thema zonder heel duidelijke en concrete inhoud. Het heeft een kameleonachtig karakter: het verschiet van kleur naargelang de omstandigheden. Aan de hand van ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en visies van de Ombudsman Pensioenen zal toegelicht worden waar de zorgplicht relevant is en wat in (concrete) gevallen de verplichtingen zijn die hieruit voortvloeien voor werkgevers, pensioenuitvoerders en adviseurs.

Lezing III - Zorgplicht

Volgende lezing:

Programma13.30-14.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
14.00-17:00 uur: College
CursusleidingProf. dr. Erik Lutjens, hoogleraar Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
SprekersWorden nog bekend gemaakt.
DatumWoensdag 30 september 2020.
LocatieVrije Universiteit, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
DoelgroepDe actualiteitenlezingen zijn gericht op een ieder die zich met pensioenvraagstukken bezighoudt. Dit varieert van de pensioenjurist, de pensioenrechtadvocaat tot de pensioenadviseur, maar is ook zeer de moeite waard voor degenen die zich met arbeidsvraagstukken bezighouden en o.a. ook voor actuarissen, accountants, vertegenwoordigers van werkgeversorganisatie, vakbonden, ondernemingsraden, notariaat en overheden.  De actualiteitenlezingen zijn ook gericht op advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen.
NiveauVerdieping (enige basiskennis vereist)
Prijs 2019
Per lezing: €240,- . Prijs per 4 lezingen: €860,-
VVPJ leden en huidige cursisten leergang pensioenrecht betalen per lezing: €215,- . Per 4 lezingen is de prijs €785,-
Alle prijzen zijn inclusief consumpties, borrel en documentatiemateriaal.
Punten NoVa-2 klein logoNOvA 2 PO
VvPJ 2
InschrijvenBanner PO abonnementenAanmelden kan via het online inschrijfformulier.   
 
Gerelateerd aanbodLeergang Pensioenrecht