Masterclass Staatssteun en aanbesteding

Donderdag 28 november 2019 - Masterclass aanbestedingsrecht IV

De verhouding tussen het staatsteunrecht en het aanbestedingsrecht is er één die nadere beschouwing behoeft. De reden hiervoor is dat de verhouding tussen beide rechtsgebieden ingewikkelder is dan deze op het eerste gezicht misschien lijkt. Beide rechtsgebieden hebben hetzelfde doel: de voorwaarden scheppen voor eerlijke mededinging tussen ondernemingen (uit Nederland en andere lidstaten) als het gaat om het verkopen van hun producten en diensten op de markt. Er zijn echter ook verschillen. De aanbestedingsregels dwingen overheden om bij de inkoop van die producten of diensten volgens een eerlijke en transparante procedure concurrentie te stellen opdat alle ondernemingen kunnen meedingen naar de opdracht, terwijl de staatssteunregels overheden dwingen om de concurrentie tussen ondernemingen niet te vervalsen door het verlenen van staatssteun. In de praktijk wordt in aanbestedingsrechtelijke procedures aan de ingestelde vorderingen steeds vaker naast een inbreuk op het aanbestedingsrecht ook schending van het staatsteunrecht ten grondslag gelegd. 

Tijdens deze masterclass zal allereerst worden uiteengezet wat het aanbestedingsrecht regelt en wat het staatsteunrecht en waarom er geen rechtstreeks verband is tussen beide rechtsgebieden. Onder meer zal worden besproken waarom het zo is dat het vergeven van een contract door middel van een aanbestedingsprocedure niet per definitie betekent dat er in overeenstemming met het staatsteunrecht is gehandeld. Oftewel ondanks dat er een aanbestedingsprocedure is gevolgd kan er toch sprake zijn van verboden staatsteun. En andersom: dat het feit dat er niet is aanbesteed terwijl dit wel had gemoeten tot gevolg kan hebben dat er daarom sprake is van verboden staatsteun maar dat dit niet zo hoeft te zijn.

Aan het einde van deze masterclass kunnen de deelnemers de juridische merites en de systematiek van de verhouding tussen het staatsteunrecht en het aanbestedingsrecht beter doorgronden. Op basis daarvan kunnen zij in hun dagelijkse (advies)praktijk beter onderbouwde beslissingen nemen met betrekking tot juridische vraagstukken die betrekking hebben op de raakvlakken tussen deze rechtsgebieden.

Meer in het bijzonder zullen zij antwoord kunnen geven op onder andere de volgende vragen:  

  • In welke gevallen er ondanks dat er een aanbestedingsprocedure is gevolgd, toch sprake kan zijn van verboden staatsteun. 
  • Waarom de rechtsregels van het aanbestedingsrecht en het staatsteunrecht in verschillende procedures naast elkaar kunnen worden ingeroepen. En hoe dit dan vorm moet krijgen. 
  • In welke gevallen de consequentie van het ten onrechte niet volgen van een aanbestedingsprocedure is dat er in strijd is gehandeld met het staatsteunrecht en in welke gevallen dit niet zo is.

Praktische informatie

Programma13.30 - 14.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
14.00 - 17.00 uur: College
CursusleidingProf. mr. Chris Jansen, hoogleraar privaatrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
Mr. Sophie Prent, docent en onderzoeker Privaatrecht bij de Vrije Universiteit te Amsterdam
Sprekers
Mr. Yvonne Maasdam, Maasdam Broers Fischer Advocaten, Rijswijk
Mr. Allard Knook, Legal PwC, Amsterdam
DatumDonderdag 28 november 2019.
LocatieVrije Universiteit, De Boelelaan 1105 in Amsterdam (op de Zuidas).
DoelgroepAdvocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen.
De masterclass is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze masterclass op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Zij dienen eerst contact op te nemen met de VU Law Academy.
NiveauVerdieping (redelijke basiskennis vereist)
Deelnemers aan de masterclass beschikken reeds over voldoende basiskennis op het terrein van het aanbestedingsrecht. Zij zijn op zoek naar verdere verdieping van hun kennis met betrekking tot de aanbestedingsrechtelijke aspecten. De masterclass sluit goed aan bij de eveneens door de VU Law Academy aangeboden Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen en de Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers.
Prijs€ 225,- per masterclass
€ 810,- voor de volledige actualiteitenreeks van 4 masterclasses (€ 90,- korting)

Bent u cursist alumni van de Leergang Aanbestedingsrecht (juristen en inkopers)?
Dan profiteert u van het speciale tarief:

€ 205,- per masterclass
€ 765,- voor de volledige actualiteitenreeks van 4 masterclasses (€ 55,- korting)
PuntenNOvA 2 PO NoVa-2 klein logo
 

2 PWO PWO logo 2
InschrijvenGa hier naar het inschrijfformulier.
Gerelateerde cursussen/leergangenLeergang Aanbestedingsrecht voor inkopers
Leergang Verdieping aanbestedingsrecht voor inkopers
Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen
Masterclass aanbestedingsrecht III (dinsdag 10 september 2019) 
Masterclass aanbestedingsrecht IV (donderdag 28 november 2019) 
Actualiteitencursus contractenrecht (maandag 9 december 2019) 
Webcollege Uitleg, opzegging en aanpassing van contracten