Online Masterclasses Aanbestedingsrecht

masterclasses aanbestedingsrecht banner

2017_beoordeling_docent_93Bent u op zoek naar verdere verdieping van uw kennis op het terrein van aanbestedingsrecht?
Jaarlijks organiseert de VU Law Academy een viertal actuele Masterclasses aanbestedingsrecht. In deze masterclasses verdiept u zich in thema's die op dat moment aanleiding geven tot vragen en discussies in de inkoop- en aanbestedingspraktijk. Aan het einde van elke bijeenkomst kunt u de ontwikkeling en stand van zaken van de wet- en regelgeving en de jurisprudentie met betrekking tot de genoemde thema’s problematiseren en beter doorgronden. Op basis daarvan kunt u in uw dagelijkse (advies)praktijk beter onderbouwde beslissingen nemen met betrekking tot juridische inkoop- en aanbestedingsvraagstukken.

De masterclasses worden online gehouden via Meet Google of fysiek indien mogelijk.
De volgende data en thema's staan gepland: 

2021
Tijdens de online masterclasses staan thema’s centraal die op dit moment aanleiding geven tot vragen en discussies in de inkoop- en aanbestedingspraktijk. Tijdens deze masterclasses wordt niet – zoals vaak te doen gebruikelijk is – volstaan met een inventariserende bespreking van relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie. Het is nadrukkelijk de bedoeling die wet- en regelgeving te problematiseren aan de hand van een discussie op basis van voorbeelden uit de praktijk en daar ook de deelnemers aan de studiebijeenkomsten bij te betrekken. Het uiteindelijke doel om de richtingen waarin het recht zich wel en niet zou moeten ontwikkelingen, te duiden.

De inhoudelijke coördinatie is in handen van prof. mr. Chris Jansen, Hoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam, voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch en het Hof Den Haag en mr. Sophie Prent, docent-onderzoeker Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast zullen er bijdragen worden geleverd door onderzoekers van het CPC en door experts uit de advocatuur en de inkoop- en aanbestedingspraktijk.   

Voor wie?
De masterclasses zijn bedoeld voor advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen. De masterclass is ook toegankelijk voor andere academici, die door opleiding of werkervaring deze middag op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze masterclasses? Neem dan eerst contact op met de VU Law Academy. Voor deelname aan deze masterclass is het van belang dat u reeds beschikt over voldoende basiskennis op het terrein van het aanbestedingsrecht. De masterclasses sluiten goed aan bij de eveneens door de VU Law Academy aangeboden Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen en de Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers.

Programma

14.00-16.30 uur: Online college

Punten

NOvA 2 PO
2 PWO - Door het volgen van deze middagen kunt u 2 PWO-punten behalen (per middag). Deze masterclasses zijn ook bedoeld voor wetgevings- en overheidsjuristen. Meer informatie over de toekenning van de opleidingspunten.

Prijs 2020 
€ 245,- per masterclass
€ 890,- voor de volledige actualiteitenreeks van 4 masterclasses 

Bent u alumnus van de Leergang Aanbestedingsrecht (juristen en inkopers)?
Dan profiteert u van het speciale tarief:

€ 215,- per masterclass
€ 805,- voor de volledige actualiteitenreeks van 4 masterclasses
(De genoemde prijzen zijn niet in combinatie met andere kortingen.)

Inschrijven
U kunt zich voor 1 of meerdere masterclasses inschrijven door het invullen van het inschrijfformulier.

Waardering
"Leuke sprekers met een duidelijk verhaal, interessante onderwerpen voor de praktijk!"
In 2017 beoordeelden de deelnemers de bijeenkomsten gemiddeld met een 7,6 en de docent met een 9,3.

Foto testimonial studiemiddag aanbestedingsrechtNieuwe inzichten tijdens leerzame middag, deze zijn goed te gebruiken in mijn dagelijkse werk, een echte aanrader!

'Na de leergang Aanbestedingsrecht voor Inkopers gevolgd te hebben, had ik de behoefte aan een verdiepingsslag. Deze heb ik gevonden in de vorm van de aanvullende masterclasses, waarbij actuele onderwerpen worden uitgediept. Tijdens de dialoog van professor Chris Jansen waren nieuwe inzichten vanuit de collegezaal ingebracht, hierdoor ontstonden nieuwe uitgangspunten. Deze zijn goed te gebruiken in mijn dagelijkse werk, een echte aanrader!'
- senior aanbestedingsspecialist Karin Reitsma. 
 

Prikkelende academische middag. 'De masterclass wordt door Chris Jansen en zijn team op een prikkelende academische wijze begeleid. Juist de interactie tussen de theorie en de praktijkvoorbeelden van de verschillende deelnemers zet je aan het nadenken. Deelname aan de masterclass is een echte aanrader!' - Joyce Mohan, directeur/eigenaar Acquisto B.V.
Prof. mr. C.E.C. Jansen
'Ik vind het ontzettend stimulerend om samen met de deelnemers aan de masterclasses "out of the box” te kunnen sparren over de (wenselijke) inhoud van regels en over de vraag hoe die regels zouden moeten worden toegepast.'
- prof. mr. Chris Janse
n