Actualiteitenlezingen Pensioenrecht

Actualiteitenlezingen pensioenrecht banner

Schrijf u in voor de Actualiteiten lezingen pensioenrecht
De VU Law Academy en het Expertisecentrum Pensioenrecht aan de VU organiseren jaarlijks een serie van 4 lezingen over de meest actuele ontwikkelingen binnen het pensioenrecht. In elke lezing voeren gerenommeerde sprekers het woord. Het doel van de lezingen is het inventariseren, verkennen en bekritiseren van de juridische aspecten daarbij inbegrepen de fiscale invalshoek rondom pensioenen. Hieronder vindt u het programma van 2021 en het inschrijfformulier.

Een pensioenactualiteit bij elke lezing. De lezingen gaan over concrete en specifieke onderwerpen. Het is echter goed denkbaar dat op het tijdstip van de lezing een ander onderwerp actueel is, bijvoorbeeld een belangrijke rechterlijke uitspraak of wetsvoorstel. Bij elke lezing zullen de eerste 20 tot 30 minuten ingevuld worden met het bespreken van de actualiteit van dat moment.
Spreker: prof. dr. Erik Lutjens.

De pensioenlezingen worden online gehouden via Zoom of fysiek.
De volgende data en thema's staan gepland:
 
2021
Lezing Actualiteiten Pensioenrecht I
Pensioen en flexibele arbeidsrelaties
woensdag 17 maart 2021

Lezing Actualiteiten Pensioenrecht II
Wet toekomst pensioen**
woensdag 23 juni 2021

Lezing Actualiteiten Pensioenrecht III
Nabestaandenpensioen | Zorgplichten**
woensdag 29 september 2021

Lezing Actualiteiten Pensioenrecht IV
Pensioenrechtspraak 2020/21**
woensdag 1 december 2021

** onder voorbehoud van het openbaar zijn van het wetsvoorstel; zo niet wordt deze lezing gewisseld met een najaar lezing.

Inschrijven
U kunt zich voor elke lezing afzonderlijk inschrijven, maar ook voor meerdere of alle lezingen. U kunt zich uiterlijk tot 1 dag voor aanvang van de lezing inschrijven. Aanmelden kan via het online inschrijfformulier.
Wilt u bij uw inschrijving duidelijk aangeven of u VvPJ lid bent of huidige cursist Leergang Pensioenrecht.

Prijs 
De lezingen zijn los van elkaar te volgen.
Per lezing: € 240,-. Geen BTW.
Prijs per 4 lezingen: € 860,-. Geen BTW.

VvPJ leden en huidige cursisten leergang pensioenrecht: per lezing: € 215,-. Geen BTW.
VvPJ leden en huidige cursisten leergang pensioenrecht: voor 4 lezingen: € 785,-. Geen BTW.

Alle prijzen zijn inclusief materiaal.

(De genoemde prijzen zijn niet in combinatie met andere kortingen.)

Doelgroep
De actualiteitenlezingen zijn gericht op een ieder die zich met pensioenvraagstukken bezighoudt. Dit varieert van de pensioenjurist, de pensioenrechtadvocaat tot de pensioenadviseur, maar is ook zeer de moeite waard voor degenen die zich met arbeidsvraagstukken bezighouden en o.a. ook voor actuarissen, accountants, vertegenwoordigers van werkgeversorganisatie, vakbonden, ondernemingsraden, notariaat en overheden.  De actualiteitenlezingen zijn ook gericht op advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij de overheid, leden van de rechterlijke macht of het OM en andere academische juristen.

Opleidinspunten NoVa-2 klein logo
NOvA 2 PO punten per lezing
VvPJ: 2 punten per lezing

"De VU Law Academy organiseert vier pensioenlezingen per jaar. Sinds de afronding van de Leergang Pensioenrecht (CPL/CPC) aan de VU in oktober 2007 heb ik alle lezingen Pensioenrecht gevolgd. Het is vooral een ideale manier om efficiënt, deskundig en plezierig op de hoogte te worden gebracht van de laatste en de meest belangrijke ontwikkelingen in pensioenland. De sprekers komen bijna uitsluitend uit de pensioenpraktijk. Doorgaans vullen twee of drie sprekers met min of meer gerelateerde onderwerpen de studiemiddag. Na iedere spreker én aan het einde van de middag is alle ruimte voor discussie met sprekers en andere toehoorders. De prijs-kwaliteitverhouding is uitstekend en de organisatie door de VU is prima. Bovendien is de bijeenkomst uitstekend geschikt voor het onderhouden van contacten met andere pensioenfanaten en oud-studiegenoten. Kom eens luisteren en meepraten!"

Drs. Paul P. Alvers CPC (Secretaris Ombudsman Pensioenen)