Inleven in de ander staat centraal

Leergang voor gemeentejuristen

Banner_Bestuursrecht_Inleven_in_de_ander

De rol van de gemeentejurist verandert. Er is behoefte aan juridisch medewerkers die zich kunnen inleven in het perspectief van bestuur, politiek en burger en van daaruit effectief kunnen handelen. Vrije Universiteit Amsterdam onderzocht wat juristen daarvoor nodig hebben en ontwikkelde de leergang 'De gemeentejurist van de toekomst'.

Lees hier het volledige artikel (.pdf)

Auteur: Ellen Röling
Artikel verschenen in: 'De zelforganiserende overheid' van Publiek Denken, maart 2019.
Interview met prof. dr. Richard Neerhof, hoogleraar Bestuursrecht bij de Vrije Universiteit Amsterdam en dr. Duco Bannink, universitair hoofddocent Bestuurskunde bij de Vrije Universiteit Amsterdam.

Leergang De gemeentejurist van de toekomst: het toepassen van het bestuursrecht in gesprek met politici, bestuurders en burgers

De leergang De gemeentejurist van de toekomst: het toepassen van het bestuursrecht in gesprek met politici, bestuurders en burgers is bedoeld voor gemeentejuristen en juridische beleidsmedewerkers werkzaam bij de (semi-)overheid, zoals juristen werkzaam bij Waterschap, Omgevingsdienst en Provincie. In deze leergang ligt de nadruk op de toepassing van het bestuurs(proces)recht in de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke context waarin gemeentejuristen werken. 

  • U breidt uw handelingsrepertoire uit in uw dagelijkse praktijk;
  • Doordat u vanuit zowel een juridische als bestuurskundige invalshoek met praktijkcasussen aan de slag gaat kunt u effectief opereren in een maatschappelijke en politiek-bestuurlijke omgeving.
  • U krijgt meer inzicht in hoe te handelen in veelvoorkomende situaties in het werkveld van juristen en beleidsmedewerkers bij gemeenten;
    Doordat u in een groep met andere gemeentejuristen aan de slag gaat leert u van elkaars praktijkervaringen.