Incompany cursus Incompany cursus Basis en actualiteiten algemene voorwaarden

De cursus begint met een kort opfrissen van de basiskennis, vragen die in dit eerste deel op hoofdlijnen aan de orde komen zijn: wat zijn algemene voorwaarden, hoe worden ze onderdeel van de overeenkomst, wat zijn de vernietigingsgronden (inhoudstoetsing en informatieplicht) en hoe verhoudt het leerstuk zich tot andere leerstukken in het verbintenissenrecht?

Vervolgens worden een aantal aspecten verdiepend uitgewerkt, met name de Europese invloeden op het leerstuk waaronder de inhoudstoetsing bij consumentenovereenkomst op grond van Richtlijn 93/13/EEG en elektronische algemene voorwaarden. De laatste ontwikkelingen in de jurisprudentie of op wetgevingsniveau binnen het leerstuk worden uitgelicht.

Leerdoelen
   
Na de cursus hebben de deelnemers het leerstuk betreffende de algemene voorwaarden weer helder op het netvlies. Deelnemers zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en hebben verdiepend kennisgenomen van een aantal bijzondere thema’s binnen het leerstuk.

Bedrijfsjuristen en advocaten kunnen de kennis gebruiken om cliënten (beter) te adviseren met betrekking tot de juridische risico’s bij het hanteren van algemene voorwaarden en de eventuele mogelijkheden om onder de voorwaarden van de wederpartij uit te komen. Voor leden van de rechterlijke macht geldt dat zij de kennis kunnen toepassen bij het nemen en onderbouwen van beslissingen in gedingen waar algemene voorwaarden aan de orde zijn.   

Docent                 
Mr. dr. Martien Schaub, universitair docent privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Omvang cursus
Omvang reguliere cursus: 2 tot max. 3 uur.
Afhankelijk van uw wensen met betrekking tot de inhoud van de cursus in overleg te wijzigen.
Niveau
Verdieping: redelijke basiskennis en enige werkervaring noodzakelijk.
Didactische aanpak De cursus bestaat grotendeels uit bespreking van het leerstuk door de docent. Interactie met de deelnemers wordt gezocht door middel van het stellen van vragen, waardoor het bestaande kennisniveau van de deelnemers kan worden ingeschat en het niveau van het college daar op afgestemd kan worden. Deelnemers kunnen verder op elk gewenst moment inbreken op de bespreking en vragen stellen of voorbeelden aandragen. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij vanuit de eigen achtergrond bijdragen aan discussies over knelpunten binnen het leerstuk en dat zij eigen voorbeelden aandragen om met elkaar over te discussiëren.
Deelnemersaantal   
Maximaal 25
Datum en locatie
In overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van contractenrecht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:
 

Ireen Schouten newIreen Schouten 
Oopleidingscoördinator incompany 
E  i.schouten@vu.nl 
T 020 598 6255