Incompany cursus actualiteiten Vermogensrecht


Tijdens deze bijeenkomst worden de meest recente ontwikkelingen op het terrein van het vermogensrecht besproken. Aan de hand van de meest in het oog springende jurisprudentie van (vooral) de Hoge Raad zal onder meer aandacht worden besteed aan het contractenrecht (zoals de totstandkoming van overeenkomsten (precontractuele fase), volmacht en vertegenwoordiging, algemene voorwaarden en contractsuitleg. Ook zal aandacht worden besteed aan de klachtplicht en aan de verjaringsproblematiek. Voorts zal het onderwerp van de onrechtmatige daad en kwalitatieve aansprakelijkheden aan de orde komen, met o.a. aandacht voor bestuurdersaansprakelijkheid en zorgplichten. Ook is er de nodige aandacht voor de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het goederenrecht. De precieze inhoud van deze cursus zal afhangen van de ontwikkelingen in de rechtspraak zoals deze zich in de loop van 2016 zullen voordoen.

Leerdoelen
Aan het einde van deze cursus kunnen de deelnemers de ontwikkeling en stand van zaken in jurisprudentie en doctrine met betrekking tot het vermogensrecht problematiseren en beter doorgronden. Op basis daarvan kunnen zij in hun dagelijkse (advies-) praktijk beter onderbouwde beslissingen nemen met betrekking tot juridische vraagstukken die betrekking hebben op deze rechtsgebieden.

Docent                
Mr. dr. Sjoerd Bakker, universitair docent privaatrecht bij de Vrije Universiteit Amsterdam, zelfstandig jurist en voormalig advocaat bij Houthoff Buruma.
Omvang cursus
2 tot 3 uur, afhankelijk van uw wensen met betrekking tot de inhoud van de cursus in overleg te wijzigen.
Niveau
Verdieping: basiskennis en enige juridische ervaring noodzakelijk.
Didactische aanpakTijdens de cursus wordt niet – zoals vaak gebruikelijk is – volstaan met een inventariserende bespreking van relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie. Het is nadrukkelijk de bedoeling die regelgeving en jurisprudentie te problematiseren aan de hand van een discussie op basis van voorbeelden uit de praktijk en daar ook de deelnemers aan de cursus bij te betrekken.
Deelnemersaantal  
Maximaal 15
Datum en locatie
In overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van contractenrecht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:

Ireen Schouten newIreen Schouten 
Oopleidingscoördinator incompany 
E  i.schouten@vu.nl 
T 020 598 6255