Incompany cursus Samenloop


In deze cursus wordt het boeiende leerstuk van samenloop behandeld. Van samenloop spreek men wanneer meerdere rechtsregels op een geval van toepassing zijn. In deze cursus wordt stilgestaan bij de vraag wat er precies gebeurt als rechtsnormen samenlopen en worden begrippen als cumulatie, alternativiteit en exclusiviteit op een heldere manier behandeld en uitgelegd. Aan de orde komen vragen als:

  • Kan een contractspartij ook uit onrechtmatige daad worden aangesproken en in welke gevallen?
  • Wat zijn de meest voorkomende gevallen van samenloop?
  • Geldt een exoneratieclausule ook bij onrechtmatige daad?
  • Kan ik de klachtplicht omzeilen door een vordering op onrechtmatige daad of dwaling te baseren?
  • Kan ik een beroep doen op de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid als er ook een andere door de wet aangewezen manier is om mijn recht te halen?
In deze cursus wordt voorts aandacht besteed aan samenloop tussen verbintenisrechtelijke normen en regels uit het goederenrecht en samenloop tussen onrechtmatige daad en kwalitatieve aansprakelijkheden.

Leerdoelen
Aan het einde van deze cursus kunnen de deelnemers de ontwikkeling en stand van zaken in jurisprudentie en doctrine met betrekking tot het fenomeen van samenloop problematiseren en beter doorgronden. Op basis daarvan kunnen zij in hun dagelijkse (advies-)praktijk beter onderbouwde beslissingen nemen met betrekking tot juridische vraagstukken die betrekking hebben op deze rechtsgebieden.

Docent                
Mr. dr. Sjoerd Bakker, universitair docent privaatrecht bij de Vrije Universiteit Amsterdam, zelfstandig jurist en voormalig advocaat bij Houthoff Buruma.
Omvang cursus
2 tot 3 uur, afhankelijk van uw wensen met betrekking tot de inhoud van de cursus in overleg te wijzigen.
Niveau
Verdieping: basiskennis en enige juridische ervaring noodzakelijk.
Tijdens de cursus wordt niet – zoals vaak gebruikelijk is – volstaan met een inventariserende bespreking van relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie. Het is nadrukkelijk de bedoeling die regelgeving en jurisprudentie te problematiseren aan de hand van een discussie op basis van voorbeelden uit de praktijk en daar ook de deelnemers aan de cursus bij te betrekken.
Deelnemersaantal  
Maximaal 15
Datum en locatie
In overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van contractenrecht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:
 
Ireen Schouten new

Ireen Schouten 
Oopleidingscoördinator incompany 
E  i.schouten@vu.nl 
T 020 598 6255