Incompany cursus De levensloop van criminelen: daders met een late start

Het algemeen heersende idee is dat daders vroeg beginnen met het plegen van criminaliteit en dat criminaliteit in de volwassen-heid enkel volgt op criminaliteit tijdens de jeugd. Toch starten lang niet alle daders jong met het plegen van criminaliteit. Een substantieel deel van de daders komt pas op volwassen leeftijd voor het eerst in aanraking met politie en justitie. Drie van de vier verdachten van een delict in Nederland kwam pas op volwassen leeftijd voor het eerst in aanraking met de politie. Wie zijn deze late starters? Hoe kunnen we verklaren dat zij pas op latere leef-tijd betrokken raakten bij criminaliteit? Hoe verlopen hun crimi-nele carrières? Wijken late starters af van jonge starters?
In deze lezing zullen deze vragen worden beantwoord, waarbij voorbeelden uit de georganiseerde misdaad als leidraad zullen worden gebruikt. De docent deed onderzoek naar daders die be-trokken waren bij onder andere drugshandel, mensensmokkel en georganiseerde fraude. Zij bestudeerde hun dossiers, analyseerde hun strafbladen en hield interviews met deze groep daders in de gevangenis. Zij ontving van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een subsidie om onderzoek te doen naar daders die pas op latere leeftijd het criminele pad kiezen. 

Leerdoelen
Na afloop van deze lezing hebben deelnemers meer kennis over waarom daders staten met criminaliteit en meer specifiek kunnen zij verklaren waarom verschillende daders dat op verschillende momenten in hun leven doen. Dergelijke verklaringen zijn van groot belang voor de succesvolle aanpak van criminaliteit.

Docenten                Dr. Vere van Koppen, universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Omvang cursus3 uur
NiveauBasis
Didactische aanpak  Lezing. Er zal voldoende ruimte zijn voor individuele deelnemers om vragen te stellen.
Deelnemersaantal   Maximaal 30.
Datum en locatieIn overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van criminologie.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:

Ireen Schouten newIreen Schouten 
Opleidingscoördinator incompany  
E  i.schouten@vu.nl  
T 020 598 6255