Incompany cursus Het nieuwe privacyrecht

Naast een overzicht van de veranderingen in het Nederlandse privacyrecht, met name ten aanzien van informatieplichten, cookies, meldplicht datalekkenverhoging boetes zal aandacht worden gegeven aan het vernieuwd Europees Kader en recente jurisprudentie, o.a. betreffende de export van persoonsgegevens en de effecten van het nieuwe ‘privacy shield’.

Leerdoelen
Aan het einde van deze cursus kunnen de deelnemers de ontwikkeling en stand van zaken van de wet- en regelgeving en de jurisprudentie met betrekking tot de privacy problematiseren en beter doorgronden. Op basis daarvan kunnen zij in hun dagelijkse (advies)praktijk beter onderbouwde beslissingen nemen met betrekking tot juridische vraagstukken die betrekking hebben op de toepassing van verwerking van persoonsgegevens. Een meer uitgebreide beschrijving van de onderwerpen die tijdens deze cursus aan bod zullen komen, is op aanvraag beschikbaar.

Docenten                 
Rob van den Hoven van Genderen, Universitair docent/directeur Center for Law & Internet. Partner Switchlegal Amsterdam. Voorzitter stichting Diagnosy (medical data).
Omvang cursus3 college-uren
NiveauVerdiepingscursus: basiskennis en enige juridische ervaring noodzakelijk
Didactische aanpakTijdens deze studiemiddagen wordt niet – zoals vaak te doen gebruikelijk is – volstaan met een inventariserende bespreking van relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie. Het is nadrukkelijk de bedoeling die wet- en regelgeving te problematiseren aan de hand van een discussie op basis van voorbeelden uit de praktijk en daar ook de deelnemers aan de cursus bij te betrekken.
Deelnemersaantal  25 deelnemers
Datum en locatieIn overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van IT & recht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:
 
Ireen Schouten newIreen Schouten 
Oopleidingscoördinator incompany 
E  i.schouten@vu.nl 
T 020 598 6255