Incompany cursus Actualiteiten Vreemdelingenbewaring

In deze actualiteitencursus wordt ingegaan op recente ontwikkelingen rond vreemdelingenbewaring, waarbij de vraag wordt gesteld of de Nederlandse wet- en regelgeving en jurisprudentie wel in overeenstemming zijn met het Europese recht. Daarmee wordt uiteraard de Terugkeerrichtlijn bedoeld, maar ook wordt aandacht besteed aan algemene beginselen van Unierecht. De volgende onderwerpen worden behandeld: het onthouden van een vrijwillige vertrektermijn, de gronden voor bewaring, de vraag of een lichter middel niet volstaat, de duur van bewaring, en de rechterlijke toets.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus zijn deelnemers op de hoogte van de actuele stand van zaken met betrekking tot de wet- en regelgeving en de jurisprudentie omtrent vreemdelingenbewaring, zowel op nationaal gebied, als op Europees gebied. Zij kunnen deze ontwikkelingen problematiseren, met name in het licht van het Unierecht, en op basis daarvan kunnen zij in hun dagelijkse (advies)praktijk beter onderbouwde beslissingen nemen met betrekking tot juridische vraagstukken die betrekking hebben op vreemdelingenbewaring.Een meer uitgebreide beschrijving van de onderwerpen die tijdens deze cursus aan bod zullen komen, is op aanvraag beschikbaar.

Docenten                
Dr. mr. Galina Cornelisse, universitair docent internationaal en Europees recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Omvang cursus
3 uur, afhankelijk van uw wensen met betrekking tot de inhoud van de cursus in overleg te wijzigen.
Niveau
Verdieping: basiskennis en enige juridische ervaring noodzakelijk.
Didactische aanpakNaast een bespreking van relevante wet- en regelgeving en actuele ontwikkelingen in nationale en Europese  jurisprudentie, worden deelnemers uitgenodigd om die wet- en regelgeving en jurisprudentie te problematiseren aan de hand van een discussie op basis van voorbeelden uit de praktijk.
Deelnemersaantal  
Maximaal 20
Datum en locatie
In overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van migratierecht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:
 
Ireen Schouten new

Ireen Schouten 
Oopleidingscoördinator incompany 
E  i.schouten@vu.nl 
T 020 598 6255