Incompany cursus Fiscale aspecten van vermogensverstrekkingen

Als gevolg van de vele wettelijke bepalingen is de financieringssituatie binnen en buiten concernverhoudingen buitengewoon gecompliceerd geworden. Tijdens deze cursus wordt aandacht geschonken aan de effecten van de keuze voor aandelenkapitaal of leenvermogen, de gevolgen van een fiscale herkwalificatie van vreemd vermogen en de problematiek van de onzakelijke leningen. 

Voorts wordt ingegaan op een aantal belangrijke aspecten van de wettelijke bepalingen inzake renteaftrekbeperkingen. Daarbij passeren ook de reparatiemaatregelen binnen de deelnemingsvrijstelling ten aanzien van afgewaardeerde vorderingen de revue. Tot slot komen in deze cursus ook de regelingen in het regime van de fiscale eenheid die van belang zijn voor leenverhoudingen binnen concern aan bod.

De docenten zullen ruimschoots praktijkervaringen delen en er is voldoende ruimte om uw eigen ervaringen en praktijkvragen in te brengen.

Leerdoelen
Aan het einde van deze cursus kunnen de deelnemers onderscheid maken tussen het gebruik van vreemd, dan wel eigen vermogen binnen en buiten concernverhoudingen en zijn zij bekend met de verhouding hiertussen in zowel nationale als internationale situaties. Daarnaast is er de nodige kennis opgedaan omtrent de de herkwalificatie van vreemd vermogen en is inzicht verkregen in de problematiek en de ontwikkelingen rondom onzakelijke leningen. 

Docenten               emptyProf. mr. Jaap Bellingwout, Hoogleraar Fiscaal recht aan Vrije Universiteit Amsterdam
mr. R.A. Bosman, Docent Fiscaal Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
mr. J. Gooijer, Docent en onderzoeker aan Vrije Universiteit Amsterdam
Omvang cursus8 college-uren
Niveau Verdiepingscursus: redelijke basiskennis, fiscale werkervaring en bekendheid met rechtsgebied noodzakelijk
Didactische aanpakTijdens de cursus worden verschillende werkvormen gebruikt: aan de hand van concrete cases en vragen van studenten wordt de problematiek behandeld.  
Deelnemersaantal  Nader in te vullen
Datum en locatieIn overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van notarieel en fiscaal recht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:
 

Ireen Schouten newIreen Schouten 
Opleidingscoördinator incompany 
E  i.schouten@vu.nl 
T 020 598 6255