Incompany cursus Capita Selecta Consumentenrecht

Het Burgerlijk Wetboek bevat op verschillende plaatsen bijzondere regelgeving voor consumenten, waaronder de dwingendrechtelijke regels voor consumentenkoop in Boek 7 BW en de in 2014 ingevoerde afdeling 6.5.2B BW, met onder meer bepalingen voor overeenkomsten met consumenten in het algemeen en bepalingen voor overeenkomsten op afstand.

Deze cursus belicht verschillende van deze consumentenrechtelijke thema’s en de bijzonderheden van deze regels ten opzichte van algemene bepalingen van het privaatrecht. Met name komen aan de orde: de Wet oneerlijke handelspraktijken, de remedies bij de consumentenkoop (vervanging, herstel en ontbinding), de bijzonderheden bij overeenkomsten op afstand en e-commerce.

Vrijwel alle consumentenrechtelijke bepalingen in het BW hebben een Europese achtergrond. De cursus gaat daarom tevens in op de gevolgen van deze Europese herkomst voor de toepassing van het Nederlandse consumentenrecht.

Leerdoelen
Na de cursus weten de deelnemers:

  • globaal welke specifieke regelgeving er is op het terrein van het consumentenrecht,
  • welke regelgeving van belang is met betrekking tot het contracteren op afstand, welke problemen (kunnen) spelen in dat kader en hoe wet en rechtspraak met die problemen omgaan.
  • welke mogelijkheden de consument heeft ingeval van non-conformiteit, hoe deze mogelijkheden zich tot elkaar verhouden, welke problemen daarbij (kunnen) spelen en hoe wet en rechtspraak met die problemen omgaan,
  • wat de systematiek is van afdeling 6.3.3A BW (oneerlijke handelspraktijken) en wat de betekenis is van deze afdeling voor contracten,
  • wat de relevantie en de invloed is van de achterliggende Europese richtlijnen en uitspraken van het Europese Hof van Justitie.
Bedrijfsjuristen en advocaten kunnen de kennis gebruiken om cliënten (beter) te adviseren met betrekking tot de juridische risico’s bij het contracteren met consumenten. Voor leden van de rechterlijke macht geldt dat zij de kennis kunnen toepassen bij het nemen en onderbouwen van beslissingen in gedingen waar consumentenrechten aan de orde zijn.  
Docenten                 
Mr. dr. Martien Schaub, universitair docent privaatrecht
Omvang cursus
3 uur
Niveau
Verdieping: redelijke basiskennis van het privaatrecht en enige werkervaring noodzakelijk
Didactische aanpakDe cursus bestaat grotendeels uit bespreking van de verschillende leerstukken door de docent. Interactie met de deelnemers wordt gezocht door middel van het stellen van vragen, waardoor het bestaande kennisniveau van de deelnemers kan worden ingeschat en het niveau van het college daar op afgestemd kan worden. Deelnemers kunnen verder op elk gewenst moment inbreken op de bespreking en vragen stellen of voorbeelden aandragen.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij vanuit de eigen achtergrond bijdragen aan discussies over knelpunten binnen het leerstuk op basis van door de docent voorgelegde casusposities en dat zij eigen voorbeelden aandragen om met elkaar over te discussiëren.
Deelnemersaantal  
25 deelnemers
Datum en locatie
In overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van privaatrecht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:

Ireen Schouten
Projectleider incompany cursussen
E  i.schouten@vu.nl
T 020 598 6255