Incompany cursus Conflictoplossing, mediation en Harvard onderhandelen

Een inleiding in de effectieve manier van HarvardOnderhandelen,Mediationvaardigheden en de Juridische aspecten van mediation.

Voor succesvolle toepassing van juridische kennis en vaardigheden zijn deze terreinen immers passend bij de betreffende beroepsrol, of het nu gaat om het voeren van contractonderhandelingen, het adviseren en bijstaan van een cliënt of het geven van een beslissing in een conflictsituatie.

Tijdens deze cursus wordt inzicht verkregen in de verhouding tussen traditionele geschilbeslechting en andere conflictoplossingsmethoden zoals mediation. U neemt kennis van de theoretische en juridische aspecten van conflictoplossing, mediation en onderhandelen in een gejuridiseerde conflictsituatie. U leert van de praktijk van conflictoplossing, mediation en onderhandelen in Nederland en u gaat daarnaast zelf aan de slag om het geleerde in de praktijk te brengen.

Leerdoelen
Tijdens de cursus verwerft u een diepgaand inzicht in de wijze waarop de grens wordt getrokken tussen arbeidsovereenkomst en arbeidsovereenkomst van opdracht (zzp’ers), tussen inlenerschap of werkgeverschap (payrolling) en arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Op basis daarvan kunt u in uw dagelijkse (advies)praktijk beter onderbouwde beslissingen nemen met betrekking tot juridische vraagstukken omtrent flexibele arbeidsverhoudingen.     

Docenten                 
Prof. mr. Lieke Coenraad, Hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Conflictoplossing aan de Vrije Universiteit Amsterdam en raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam.
Drs. L. Reijerkerk MDR, Directeur en opleider bij het Centrum voor Conflicthantering.
Omvang cursus
3 uur, afhankelijk van uw wensen met betrekking tot de inhoud van de cursus in overleg te wijzigen.
Niveau
Verdieping
Didactische aanpak Tijdens deze cursus worden theoretische inleidingen afgewisseld met casuïstiek uit de praktijk. U gaat daadwerkelijk met het geleerde aan de slag en kunt al na vier uur enkele aspecten van het geleerde inbrengen in uw eigen praktijk.
Desgewenst kan de cursus worden uitgebreid met blended learning modules Harvard Negotiation.
Deelnemersaantal   
Maximaal 15
Datum en locatie
In overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van privaatrecht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:

Ireen Schouten
Projectleider incompany cursussen
E  i.schouten@vu.nl
T 020 598 6255