Incompany cursus Functies van redelijkheid en billijkheid


In deze cursus worden recente ontwikkelingen in de jurisprudentie ten aanzien van de drie functies van redelijkheid en billijkheid (uitleg, aanvulling, beperking) geschetst. Daarnaast wordt onder meer ingegaan op leerstukken als contractsuitleg, onvoorziene omstandigheden, rechtsverwerking en misbruik van recht. Een greep uit de kwesties die verder aan de orde komen:

  • Wat is de rol van redelijkheid en billijkheid bij het afbreken van onderhandelingen? 
  • Wat is de verhouding tussen redelijkheid en billijkheid en bijzondere zorgplichten? 
  • Welke rol spelen redelijkheid en billijkheid bij niet-nakoming en verzuim? 
  • Welk uitlegregime is toepasselijk en waarom? In hoeverre kan hierop invloed worden uitgeoefend? 
  • Wat zijn entire agreement clausules en wat is hun effect? 
  • Kan de redelijkheid en billijkheid worden “weggecontracteerd”?
De precieze inhoud van deze cursus zal afhangen van de ontwikkelingen in de rechtspraak zoals deze zich in de loop van het jaar zullen voordoen.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus heeft de cursist een helder en actueel beeld van de verschillende functies van redelijkheid en billijkheid, weet hij/zij hoe een argumentatie op grond van redelijkheid en billijkheid wordt opgebouwd en heeft hij/zij meer inzicht in de wijze waarop de rechter deze vage norm toepast.

Docent                
Mr. dr. Sjoerd Bakker, universitair docent privaatrecht bij de Vrije Universiteit Amsterdam, zelfstandig jurist en voormalig advocaat bij Houthoff Buruma.
Omvang cursus
2 tot 3 uur, afhankelijk van uw wensen met betrekking tot de inhoud van de cursus in overleg te wijzigen.
Niveau
Verdieping: basiskennis en enige juridische ervaring noodzakelijk.
Didactische aanpakTijdens de cursus wordt niet – zoals vaak gebruikelijk is – volstaan met een inventariserende bespreking van relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie. Het is nadrukkelijk de bedoeling die regelgeving en jurisprudentie te problematiseren aan de hand van een discussie op basis van voorbeelden uit de praktijk en daar ook de deelnemers aan de cursus bij te betrekken.
Deelnemersaantal  
Maximaal 15
Datum en locatie
In overleg. Afhankelijk van uw wensen kan de cursus zowel bij de VU als bij u op locatie worden aangeboden.


Meer informatie en contact

Wilt u tijdens de cursus ingaan op specifieke onderwerpen, of heeft u aanvullende leerdoelen? Deze cursus kan verder worden toegespitst op uw wensen. Of stel uw eigen programma samen op basis van een combinatie van cursussen. Bekijk hiervoor onze andere cursussen of onze expertisen op gebied van privaatrecht.
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte of advies kunt u contact opnemen met:

Ireen Schouten
Projectleider incompany cursussen
E  i.schouten@vu.nl
T 020 598 6255